| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 54/VI/11 Rady Miejskiej Węglińca

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 152/XXIII/08 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Węgliniec

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( tj. Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z póżn. zm. ) Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr 152/XXIII/08 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Węgliniec wprowadza się następującą zmianę :

1. W § 25 dodaje się ust.1a w brzmieniu :

" 1a. W przypadku wypowiedzenia umowy najmu lokalu z powodu zalegania z opłatami związanymi z najmem lokalu, za ustanie przyczyny można uznać również zawarcie z osobą określoną w ust.1 porozumienia w sprawie rozłożenia na raty i pełne jego realizowanie przez co najmniej 3 kolejne okresy płatności."

2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Uzasadnienie

W przypadku najemców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej bardzo istotna pomocą ze strony gminy jest nie tylko porozumienie o rozłożeniu należności na raty, ale również dodatek mieszkaniowy wspierający rodzinę w zakresie uiszczania bieżących opłat za lokal. Dodatek nie może być przyznany w przypadku pozbawienia tytułu prawnego do lokalu co powodować może brak wpłat bieżących i zerwanie zawartego porozumienia. W związku z powyższym celowym ze względu na interes dłużnika i interes publiczny jest wprowadzenie zmiany proponowanej niniejszą uchwałą.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zentel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »