| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/93/2011 Rady Powiatu Głogowskiego

z dnia 8 listopada 2011r.

w sprawie zasad używania herbu, flagi, bannera i pieczęci Powiatu Głogowskiego

Na podstawie art.12 pkt. 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 167, poz.1759; z 2007 r. Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 92, poz.753; Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146; Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 149, poz. 887) Rada Powiatu Głogowskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Herb, flaga, banner i pieczęć Powiatu Głogowskiego zostały ustanowione uchwałą Nr XIX/169/2008 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, bannera i pieczęci Powiatu Głogowskiego

2. Herb, flaga, banner i pieczęć Powiatu Głogowskiego są jego własnością, są znakiem prawnie chronionym i podlegają ochronie prawnej. Mogą być używane i wykorzystywane w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek oraz prestiż i powagę, nie godzący w dobre obyczaje i interes Powiatu

3. Herb, flaga, banner i pieczęć Powiatu Głogowskiego mogą być używane tylko w kształtach, proporcjach i barwach zgodnych ze wzorami określonymi w uchwale Rady Powiatu w sprawie ich ustanowienia

§ 2. 1. Wizerunek herbu Powiatu Głogowskiego może być używany bez ograniczeń przez podmioty wskazane w § 1 ust. 4 uchwały Nr XIX/169/08 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 17 czerwca 2008 r.

2. Wizerunek herbu może być używany przez inne podmioty niż wymienione w § 1 ust. 1 przywołanej powyżej uchwały pod warunkiem uzyskania zgody Zarządu Powiatu Głogowskiego

§ 3. 1. Zarząd Powiatu udziela zgody na używanie wizerunku herbu wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.

2. Zarząd Powiatu przed udzieleniem zgody może zażądać uzupełnienia wniosku o projekt graficzny przedmiotu, na którym ma być umieszczony herb lub podanie innych szczegółowych informacji. Brak uzupełnienia wniosku w określonym przez Zarząd Powiatu terminie skutkuje nieudzieleniem zgody.

3. Podmiotom, o których mowa w § 2 ust. 2 Zarząd może udzielić prawa do używania herbu w celach komercyjnych, w szczególności do umieszczenia herbu na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego bądź przedmiotach mających charakter reklamowo - promocyjny i do zamieszczania herbu w znaku towarowym.

§ 4. 1. Wyrażenie zgody na używanie wizerunku herbu Powiatu Głogowskiego w celach komercyjnych następuje odpłatnie.

2. Szczegółowe warunki używania herbu w celach komercyjnych określa zawarta w formie pisemnej umowa z podmiotem, któremu udziela się to prawo. Umowa określa prawa i obowiązki podmiotu uprawnionego, czas jej trwania, termin i warunki jej wypowiedzenia oraz zasady odpłatności.

3. Zarząd Powiatu może wyrazić zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku herbu w celach komercyjnych w przypadku umieszczenia herbu na publikacjach i materiałach promujących Powiat.

§ 5. 1. Udzielona zgoda wygasa wskutek:

1) upływu okresu, na który została udzielona;

2) zrzeczenia się uprawnionego do korzystania z wizerunku herbu;

3) zaprzestania przez uprawnionego działalności, z którą zgoda była związana.

2. Zarząd Powiatu odbiera prawo używania herbu jeżeli podmiot używający nie zachowuje warunków określonych w § 1 uchwały, gdy innymi działaniami narusza honor i dobre imię Powiatu lub działa na jego szkodę, a także narusza warunki umowy, o której mowa w § 4 ust. 2 uchwały.

§ 6. Starosta Głogowski prowadzi rejestr wniosków o wydanie zgody na używanie wizerunku herbu Powiatu Głogowskiego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Głogowskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Głogowskiego


Marek Groffik

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »