| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/77/11 Rady Miejskiej w Mieroszowie

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tych podatków na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku (M. P. z dnia 25 października 2011 r. Nr 95, poz. 961) Rada Miejska w Mieroszowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2012 r.:

1) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób ich zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,76 zł/m2 powierzchni

2) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni

3) od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,43 zł/m2 powierzchni

4) od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,70 zł/m2 p.u.

5) od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,92 zł/m2 p.u.

6) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł/m2 p.u.

7) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł/m2 p.u.

8) od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,36 zł/ m2 p.u.

9) od budowli - 2% ich wartości

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i grunty będące związane z działalnością opiekuńczo-wychowawczą.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr LVIII/257/10 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów oraz zwolnień z tych podatków.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Jarosz

Ekspert z zakresu marketingu i PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »