| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/65/2011 Rady Gminy Zwierzyn

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami w 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; w 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; w 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, w 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, w 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i w 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, w 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, w 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, w 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, w 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami w 2006r. Dz.U. Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775, w 2007r. Dz.U. Nr 109, poz. 747, w 2008r. Dz.U. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, w 2009r. Nr 56, poz. 458, w 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami w 2002r. Nr 216, poz. 1826; w 2005r. Nr 143,poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; w 2006r. Nr 245,poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; w 2008r. Nr 116, poz. 730; w 2009r. Nr 56, poz. 458; w 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, ze zmianą w 2010r. Dz.U. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 336, poz. 1475, w 2011r. Dz.U. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) Rada Gminy Zwierzyn uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wzory deklaracji podatkowych stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:

1. Załącznik nr 1 - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (DN-1)

2. Załącznik nr 2 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (IN-1)

3. Załącznik nr 3 - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH (ZN-1/A)

4. Załącznik nr 4 - DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (ZN-1/B)

5. Załącznik nr 5 - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (DR-1)

6. Załącznik nr 6 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO (IR-1)

7. Załącznik nr 7 - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH (ZR-1/A)

8. Załącznik nr 8 - DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCHW PODATKU ROLNYM (ZR-1/B)

9. Załącznik nr 9 - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (DL-1)

10. Załącznik nr 10 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (IL-1)

11. Załącznik nr 11 - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH (ZL-1/A)

12. Załącznik nr 12 - DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM (ZL-1/B)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn

§ 3. Traci moc uchwała Nr X/72/2003 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 30 października 2003r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji podatkowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2012r.


Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami przytoczonych w uchwale przepisów rady określają w drodze uchwał wzory deklaracji podatkowych. Ponieważ dotychczasowe formularze zatwierdzone w uchwale z 2003r. przestały być aktualne należy wprowadzić w życie nowe, które będą adekwatne do obowiązujących przepisów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/65/2011
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

Zalacznik Nr 1 do Uchwaly Nr XV 65 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/65/2011
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

Zalacznik Nr 2 do Uchwaly Nr XV 65 2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/65/2011
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik3.doc

Zalacznik Nr 3 do Uchwaly Nr XV 65 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/65/2011
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik4.doc

Zalacznik Nr 4 do Uchwaly Nr XV 65 2011

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/65/2011
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik5.doc

Zalacznik Nr 5 do Uchwaly Nr XV 65 2011

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/65/2011
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik6.doc

Zalacznik Nr 6 do Uchwaly Nr XV 65 2011

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/65/2011
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik7.doc

Zalacznik Nr 7 do Uchwaly Nr XV 65 2011

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/65/2011
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik8.doc

Zalacznik Nr 8 do Uchwaly Nr XV 65 2011

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/65/2011
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik9.doc

Zalacznik Nr 9 do Uchwaly Nr XV 65 2011

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/65/2011
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik10.doc

Zalacznik Nr 10 do Uchwaly Nr XV 65 2011

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/65/2011
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik11.doc

Zalacznik Nr 11 do Uchwaly Nr XV 65 2011

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/65/2011
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik12.doc

Zalacznik Nr 12 do Uchwaly Nr XV 65 2011

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Góralski&Goss Legal

Góralski&Goss Legal to butikowa kancelaria prawna, specjalizująca się w doradztwie transakcyjnym i procesowym na rzecz dużych podmiotów gospodarczych, w szczególności firm z sektora ubezpieczeniowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »