| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Zielona Góra

z dnia 7 marca 2012r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Mieście Zielona Góra za 2011 rok

Na podstawie art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym utworzona została Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Mieście Zielona Góra. Jest ona organem opiniodawczo-doradczym prezydenta, przy pomocy którego wykonuje on swe zadania w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami i strażami. Przy pomocy Komisji prezydent wykonuje również inne zadania określone w ustawach szczególnych odnoszących się do porządkui bezpieczeństwa publicznego w mieście.

Kadencja Komisji trwa 3 lata. W dniu 15 grudnia 2011 r. zakończyła się właśnie 3 letnia kadencja Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Mieście Zielona Góra, która przypadała na okres 2008-2011.

Skład osobowy Komisji powołanej Zarządzeniem nr 1042/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 12 grudnia 2008 r. w trakcie kadencji uległ zmianie w związku z wygaśnięciem mandatu dwóch radnych poprzedniej kadencji Rady. Zarządzeniem nr 174.2011 Prezydenta Miasta Zielona Góraz dnia 25 lutego 2011 r. w skład Komisji powołano nowych radnych VI kadencji, delegowanych przez Radę Miasta Zielona Góra.

Skład Komisji przedstawiał się następująco:

1) Janusz Kubicki - Prezydent Miasta jako przewodniczący Komisji;

2) członkowie Komisji delegowani przez Radę Miasta:

a) Piotr Barczak - radny Rady Miasta;

b) Krzysztof Machalica - radny Rady Miasta;

3) członkowie Komisji powołani przez Prezydenta Miasta:

a) prof. UZ, dr hab. Grażyna Miłkowska - kierownik Zakładu Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze;

b) mgr Liliana Gintowt - kierownik Sekcji Higieny Komunalnej w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zielonej Górze;

c) dr Zbigniew Bartkowiak - prezes Zarządu Fundacji "Bezpieczne Miasto" w Zielonej Górze;

4) członkowie Komisji delegowani przez Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze:

a) mł. insp. mgr Piotr Puchała - z-ca Komendanta Miejskiego Policji;

b) nadkom. Jarosław Tchorowski - z-ca Naczelnika Sekcji Ruchu Drogowego;

5) członkowie Komisji z głosem doradczym powołani przez Prezydenta Miasta:

a) Waldemar Michałowski - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.

W pracach Komisji uczestniczył prokurator rejonowy wyznaczony do współpracy z ramienia Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze - Pani Anna Huzarska .

Na początku lutego 2011 roku powołana zostanie nowa Komisja na kadencję 2012-2015.

W roku 2011 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Mieście Zielona Góra odbyła dwa posiedzenia, na których omawiane były zagadnienia związane z realizacją działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta i porządku publicznego w Zielonej Górze.

Na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Mieście Zielona Góra w dniu 6 września 2011 roku głównym tematem było omówienie działań podjętych przez organizatora Winobrania oraz służby ratownicze, komunalne i porządkowe do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta podczas Dni Zielonej Góry' Winobranie 2011. W komisji uczestniczyli zaproszeni goście m.in. z Zielonogórskiego Zakładu Usług Miejskich, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Zielonogórskiego Ośrodka Kultury oraz z Biura Zarządzania Drogami, Straży Miejskiej.

Komisja przyjęła sprawozdanie z realizacji w roku 2010 Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Mieście Zielona Góra.

Kolejnym tematem omawianym na Komisji był raport, czyli wyniki badań na temat poczucia bezpieczeństwa w szkołach, przeprowadzonych wśród uczniów zielonogórskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w dniu 2 listopada 2011 r. poświęcone było przede wszystkim podsumowaniu organizacji Dni Zielonej Góry' Winobranie 2011. Ponadto Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze zapoznał członków Komisji z materiałem przygotowanym przez Komendę Miejską, a dotyczącym Studium budowy zintegrowanego systemu monitoringu wizyjnego terenów miejskich w Zielonej Górze. Sprawa monitoringu wizyjnego miasta uznana została przez członków Komisji za sprawę bardzo ważną, dlatego też członkowie Komisji jednogłośnie wnioskowali o zabezpieczenie w budżecie na rok 2012 środków finansowych z przeznaczeniem na monitoring wizyjny miasta.

Reasumując, w roku 2011 na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego omawiano zagadnienia i problemy związane działalnością służb, inspekcji, straży, Policji oraz jednostek organizacyjnych miasta realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku. Dyskutowano również nad bezpieczeństwem uczniów, analizując przygotowany przez pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego raport z badań poczucia bezpieczeństwa uczniów. Wyniki badań omawiane były również podczas zorganizowanej przez Urząd Miasta konferencji z dyrektorami i pedagogami szkół.

Obsługę administracyjno-biurową Komisji zabezpieczał Wydział Zarządzania Kryzysowego.

PREZYDENT MIASTA


mgr inż. Janusz Kubicki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »