| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/206/12 Rady Miejskiej w Sławie

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 5 ust.1, ust.2, ust.3 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Sława:

1. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,82 zł od 1 m2powierzchni,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,50 zł od 1 ha powierzchni,

3) pozostałych gruntów, w tym:

a) zabudowanych mieszkalnych - 0,20 zł od 1 m2powierzchni

b) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,35 zł od 1 m2powierzchni

c) pozostałych - 0,25 zł od 1m2powierzchni,

2. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych - 0,70 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,50 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,60 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

4) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,60 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

5) pozostałych w tym:

a) budynków gospodarczych - 3,70 zł od 1 m2powierzchni użytkowej

b) garaży wolnostojących - 6,80 zł od 1 m2powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,50 zł od 1 m2powierzchni użytkowej

d) pozostałych - 7,40 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

3. Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, budynki i grunty wykorzystane na cele związane z:

1) działalnością kulturalną

2) ochroną przeciwpożarową

3) pomocą społeczną z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

§ 3. Traci moc uchwała nr XV/106/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »