| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/210/12 Rady Miejskiej w Sławie

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie: ustalania stawek i zasad poboru opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 1 i art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Uchwały
Nr XXIV/168/08 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości na terenie Gminy Sława spełniających kryterium do poboru opłaty miejscowej, Rada Miejska uchwala co następuje

§ 1. Opłatę miejscową na terenie gminy Sława pobiera się w następujących miejscowościach: Sława, Lubiatów, Radzyń, Lubogoszcz, Tarnów Jezierny i Kuźnica Głogowska.

§ 2.
Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż jedną dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.

§ 3. Określa się dzienną stawkę opłaty miejscowej w wysokości 2,10 zł

§ 4. 1. Opłatę miejscową płaci się w kasie urzędu lub u inkasenta.

2. Na inkasentów opłaty miejscowej zobowiązanych do jej poboru, wyznacza się osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wskazane w załączniku nr 1 niniejszej uchwały.

3. Do poboru w drodze inkasa wyznacza się również osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne niewymienione w załączniku, które świadczą usługi w zakresie pobytu i zakwaterowania osób fizycznych przez okres dłuższy niż dobę w w/w miejscowościach w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.

§ 5. 1. Za pobór opłaty miejscowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% należnie zainkasowanej opłaty.

2. Poboru opłaty miejscowej inkasenci dokonują na drukach kwitariuszy przychodowych K-103 pobieranych
w Referacie Finansowo - Budżetowym Urzędu Miejskiego w Sławie.

3. Dowód uiszczenia opłaty miejscowej powinien zawierać dane umożliwiające identyfikację: egzemplarza pokwitowania, podatnika, opłaty, wysokości kwoty wpłaty, datę wpłaty.

4. Inkasent jest obowiązany do wpłacenia do budżetu Gminy pełnej kwoty pobranej opłaty miejscowej
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.

5. Wynagrodzenie z tytuły pobierania opłaty miejscowej inkasent otrzyma na podstawie złożonego do Urzędu Miejskiego w Sławie rozliczenia pobranej opłaty oraz wystawionego rachunku lub faktury. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od dnia wpływu rachunku lub faktury.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.

§ 7. Traci moc uchwała nr XV/107/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek i zasad poboru opłaty miejscowej .

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 roku.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/210/12
Rady Miejskiej w Sławie
z dnia 29 listopada 2012 r.

1. Ośrodek Wypoczynkowy "Kamila" w Sławie ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 25c (Rogozińska Teresa)

2. Ośrodek Wypoczynkowy "Sława" w Lubiatowie (Przedsiębiorstwo Handlowe "Jawo" Janusz Wójcik
ul. Piłsudskiego 40, 67-100 Nowa Sól)

3. Ośrodek Wypoczynkowy "Master" w Lubiatowie (Przedsiębiorstwo Produkcyjne "Master" Sp z o.o.

ul. Sikorskiego 43, 67-200 Głogów)

4. Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19

5. Ośrodek Wypoczynkowy "Relax" w Tarnowie Jeziernym (Zakład "Ekonaft- Bolesławiec" Sp. z o.o.
ul. T. Kościuszki 24, 59-700 Bolesławiec)

6. Jacht Klub "Chalkos" w Lubiatowie (Jacht Klub Zagłębia Miedziowego "Chalkos" ul. M. Skłodowskiej-Curie 66 (D-10) 59-301 Lubin)

7. Ośrodek Wypoczynkowy "PCK" w Sławie ul. Odrodzonego Wojska Polskiego (PCK Zielona Góra
ul. Jedności 22B)

8. Ośrodek Szkoleniowy Uniwersytetu Zielonogórskiego w Lubiatowie ul. Sławska 17 (Szatkowski Jerzy)

9. Pałacyk Myśliwski w Tarnowie Jeziernym (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego ul. Ogrodowa 1, 67-410 Sława)

10. Ośrodek Wypoczynkowy "Dąb" w Lubogoszczy (Tarnawski Jacek)

11. Ośrodek Wypoczynkowy "Wratislavia" w Radzyniu (Usługi Rekreacyjno-Turystyczne "Laguna" Dorota Łapińska ul. Drukarska 35/54 , 53-311 Wrocław)

12. Ośrodek Wypoczynkowy "Miedziak" w Tarnowie Jeziernym (Zarząd Zakładowy Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego O/ZG"Polkowice-Sieroszowice" Kazimierzów, 59-100 Polkowice)

13. Ośrodek Sławska Poręba w Sławie ul. Nowosolska 2a (Travis Sp.z o.o. ul. Palisadowa 53A,
58-316 Wałbrzych)

14. Ośrodek Wypoczynkowy "Koliberek" w Sławie ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 25B (Bożena Przybysławska)

15. Ośrodkek Wypoczynkowy "Leśne Domki" w Sławie ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 25D
(Marcin Polakiewicz, Beata Moroz)

16. Pensjonat "Słoneczko Markiewicz i Stryczek Sp.J." w Sławie ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 23

17. Ośrodek Wypoczynkowy "Passat" w Sławie ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 17 (Ośrodek Szkolenia "TOK" ul. Wieniawskiego 80, 58-309 Wałbrzych)

18. Wiktoria Król Sp. z o.o. w Radzyniu ul. Słoneczna 51

19. Sylwia Nisiewicz-Gorczyńska PHU Haleszka w Lubiatowie

20. Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy "Janówka" w Sławie ul. Nowosolska 2c (Związek Młodzieży Wiejskiej)

21. Lubuski Klub Żeglarski im. Mariusza Zaruskiego w Sławie ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 23

22. Ośrodek Wypoczynkowy "Zacisze" w Radzyniu ul. Nowosolska 2a (Korolko Maciej)

23. Pole namiotowe u Jaśka w Lubiatowie

24. Ośrodek Wypoczynkowy w Sławie ul. Odrodzonego Wojska Polskiego (Koszkało Krzysztof, Danielak-Koszkało Anna)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Kaflińskiego

specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym gospodarczym i finansowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »