| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/148/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie

z dnia 7 marca 2013r.

w sprawie zmiany do uchwały nr XXV/153/09 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipinki Łużyckie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm), w związku z art.30, ust. 6 i art. 54 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. z 2006 r.Dz.U. Nr 97, poz. 674 z póź.zm.) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 ze zmianami) uchwala się :

§ 1. W uchwale nr XXV/153/09 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipinki Łużyckie § 7 otrzymuje brzmienie :

§ 7. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze lub inne stanowisko funkcyjne, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniższej tabeli:


Lp.


Stanowisko

Stawka dodatku funkcyjnego
( % stawki wynagrodzenia
zasadniczego)

1.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
a/ dyrektor Zespołu
- do 10 oddziałów
- od 10 do 15 oddziałów
- powyżej 15 oddziałów
b/ wicedyrektor
c/ opiekun stażuod 15 % do 40 %
od 15 % do 45 %
od 15 % do 55 %
od 15 % do 30 %
w wys. 3 %

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu wykonywania zadań:

- wychowawcy oddziału w przedszkolu - 90 zł miesięcznie

- wychowawca klasy: a/ do 20 uczniów - 80 zł miesięcznie, b/ od 20 uczniów - 100 zł miesięcznie,

3. Dodatek funkcyjny związany ze stanowiskiem, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również innej osobie, której powierzono odpowiednie obowiązki w zastępstwie osoby dotychczas pełniącej funkcję jeśli jej nieobecność w pracy przekracza 3 miesiące.

4. Nauczycielom przedszkoli przysługuje dodatek tylko za jeden oddział (grupę) niezależnie od liczby oddziałów (grup), w których prowadzą zajęcia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Irena Lech

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Beata Przybyła

Prowadzę biuro rachunkowe od 18 lat.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »