| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/43/2014 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05

z dnia 6 października 2014r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.) w związku z art. 6 k ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.), oraz art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych (tekst jednolity: Dz. U. 2011 nr 197 poz. 1172 ze zmianami) i § 3 pkt 1 Statutu Celowego Związku Gmin SGO5 (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2013 r. poz. 20 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 Od właścicieli nieruchomości, w tym domów letniskowych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się następujące miesięczne stawki za odbiór odpadów komunalnych opróżnianych 1 raz w tygodniu:

1) Za odbiór odpadów komunalnych zmieszanych w pojemnikach:

a) o pojemności 80 l - w wysokości 3 6,-zł

b) o pojemności 110 l - w wysokości 54,-zł

c) o pojemności 120 l - w wysokości 58,-zł

d) o pojemności 240 l - w wysokości 117,-zł

e) o pojemności 660 l - w wysokości 321,-zł

f) o pojemności 770 l - w wysokości 375,-zł

g) o pojemności 1100 l - w wysokości 535,-zł

h) o pojemności 5m3 - w wysokości 562,-zł za jeden wywóz

i) o pojemności 7 m3 - w wysokości 786,-zł za jeden wywóz

j) o pojemności 9 m3 - w wysokości 1011,-zł za jeden wywóz

k) o pojemności 16 m3 - w wysokości 1798,-zł za jeden wywóz

2) Za odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, w pojemnikach:

a) o pojemności 80 l - w wysokości 25,-zł

b) o pojemności 110 l - w wysokości 43,-zł

c) o pojemności 120 l - w wysokości 46,-zł

d) o pojemności 240 l - w wysokości 93,-zł

e) o pojemności 660 l - w wysokości 2 5 6, -zł

f) o pojemności 770 l - w wysokości 3 00,-zł

g) o pojemności 1100 l - w wysokości 428,-zł

h) o pojemności 5 m3 - w wysokości 534,-zł za jeden wywóz

i) o pojemności 7 m3 - w wysokości 746,-zł za jeden wywóz

j) o pojemności 9 m3 - w wysokości 960,-zł za jeden wywóz

k) o pojemności 16 m3 - w wysokości 1708,-zł za jeden wywóz

2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzących z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w § 1 ust 1, lub jeżeli odpady zbierane są selektywnie - stawki określonej w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu

3. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

4. Wzór deklaracji, o której mowa w §3 ust. 3 określa odrębna uchwała.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Celowego Związku Gmin SGO5.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Jolanta Mieczkowska-Luto

Psycholog międzykulturowy, trener biznesu z 14-letnim doświadczeniem, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, zastępca kierownika szkół trenerskich Ośrodka INTRA. Absolwentka Szkoły Warsztatu i Treningu Psychologicznego, Studium Treningu Interpersonalnego, Kursu Pomocy Psychologicznej, Akademii Analizy Transakcyjnej. Specjalizuje się w realizacji szkoleń m.in. z zakresu współpracy zespołowej, komunikacji, asertywności i efektywności osobistej i edukacji trenerów. Wykłada i prowadzi zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w zakresie podstaw treningu i warsztatu psychologicznego. . W pracy szkoleniowej korzysta ze sprawdzonych narzędzi diagnostycznych tj. D3TM (DISC Personality Assesment, TEAMS, VALUES). W zakresie tej metody jest jedną z trzech osób w Polsce mogących nadawać międzynarodowy certyfikat Certified Behavioral Consultant. Współautorka (z Agatą Kołodziejczyk-Stryjek) kursów w ramach Akademii Charaktery: Znajdź czas (poświęcony efektywności osobistej) oraz Własnym głosem (dotyczący autoprezentacji oraz radzenia sobie z nieśmiałością)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »