| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/354/14 Rady Miejskiej w Jasieniu

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (Dz. U. z 2014 r. poz. 849), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych w następujących wysokościach:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 752,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 849,00 zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 912,00 zł

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1.394,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.656,00 zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.746,00 zł

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 ton do 10 ton włącznie 1.081,00 zł

b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton 1.503,00 zł

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc 1.394,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.455,00 zł

§ 2. Traci moc uchwała nr XIX/170/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki obowiązują od dnia 01 stycznia 2015 roku.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/354/14
Rady Miejskiej w Jasieniu
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1. Stawki podatku od samochodów ciężarowych


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/354/14
Rady Miejskiej w Jasieniu
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2. Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/354/14
Rady Miejskiej w Jasieniu
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3. Stawki podatku od przyczep i naczep


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1/ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992). 2/ dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Posyniak

Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Posyniak specjalizuje się przede wszystkim w prawie karnym niosąc pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa i to zarówno sprawcom, jak i pokrzywdzonym. Kancelaria zajmuje się także m.in. sprawami z zakresu prawa rodzinnego, drogowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »