| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/290/14 Rady Gminy Szczaniec

z dnia 4 listopada 2014r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zmianami: Dz. U. z 2013 r., poz. 1593) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się na terenie Gminy Szczaniec o uzyskanie zezwolenia w zakresie:

1. prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

2. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1. prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

2. posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na terenie której zlokalizowane są obiekty do czasowego przetrzymywania zwierząt,

3. dysponować specjalistycznymi środkami przeznaczonymi do wyłapywania oraz transportu bezdomnych zwierząt w tym:

a) atestowane urządzenia i środki, przy pomocy których będą wyłapywane zwierzęta, nie stwarzające zagrożenia dla ich życia i zdrowia,

b) środkami transportu spełniającymi wymagania określone obowiązującymi przepisami,

4. dysponować pracownikami przeszkolonymi w zakresie obowiązujących przepisów o ochronie zwierząt oraz postępowania ze zwierzętami.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1. prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie określonej działalności: prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

2. posiadać tytuł prawny do ogrodzonej i odpowiednio zabezpieczonej nieruchomości, na której prowadzona ma być działalność,

3. dysponować kadrą pracowniczą przeszkoloną w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów obowiązujących w zakresie ochrony zwierząt,

4. dysponować sprzętem i środkami technicznymi w ilości i jakości dostosowanej do zakresu zamierzonej prowadzonej działalności, a w szczególności:

a) pojazdami przystosowanymi do transportu zwłok zwierzęcych i ich części,

b) urządzeniami i sprzętem do przechowywania i przygotowywania żywności dla zwierząt,

c) narzędziami służącymi do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

d) środkami niezbędnymi do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części,

e) chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,

f) urządzeniami technicznymi do spalania zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 4. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełniania innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczaniec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Wiesława Sieńkowska


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zmianami: Dz. U. z 2013 r., poz. 1593) Rada Gminy zobowiązana jest określić w drodze uchwały wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »