| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVII.317.2014 Rady Miejskiej w Gubinie

z dnia 6 listopada 2014r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie Nr XXXI.167.2012 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn.zm.), art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn.zm.), oraz zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. (M.P. z 2014 r. poz. 895) i obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z 2014 r. poz. 718) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI.167.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

§ 4. Uchwała podlega ponadto podaniu do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gubin o statusie miejskim.


Załącznik do Uchwały Nr LVII.317.2014
Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia 6 listopada 2014 r.
Zalacznik1.pdf

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY

Przewodniczący Rady Miejskiej


Leszek Ochotny

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Sierakowski

Radca prawny, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Wiceprezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Partner kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. Specjalizuje się w restrukturyzacji zadłużenia zagrożonych podmiotów gospodarczych, ochronie praw wierzycieli, w tym egzekucji przez zarząd przymusowy, a także w prawie procesowym cywilnym i gospodarczym, prawie upadłościowym, postępowaniu administracyjnym, jak również w prawie obrotu nieruchomościami. Współautor komentarza praktycznego do Prawa restrukturyzacyjnego. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i egzekucyjnego. Publikuje m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, a także jest ekspertem Dziennika Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej oraz TVN Biznes i Świat. Prelegent na konferencjach i szkoleniach z zakresu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego i egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »