| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1 Starosty Gorzowskiego

z dnia 13 stycznia 2015r.

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA ROK 2014

Zgodnie z art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) przedkładam Radzie Powiatu Gorzowskiego sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku pracowała w następującym składzie: Przewodniczący: Józef Kruczkowski - Starosta Gorzowski; członkowie:

1) Janusz Szymczyk - Radny Rady Powiatu;

2) Mieczysław Mołodciak - Radny Rady Powiatu;

3) Jarosław Kowalski - I Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wlkp.;

4) Dariusz Wróblewski - przedstawiciel Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wlkp.;

5) Jolanta Nieścierewska - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Gorzowie Wlkp.;

6) Roman Rutkowski - Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp.;

7) Ewa Stojanowska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie; W pracach Komisji uczestniczyła również prokurator Pani Halina Mikołajczuk wskazana przez Prokuratora Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Ponadto w posiedzeniach Komisji uczestniczyli z głosem doradczym:

1) Edward Andrusyszyn - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.;

2) Józef Jagódka - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp.;

3) Robert Zaleski - Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.;

4) Zbigniew Szczepaniak - Dyrektor Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lipkach Wielkich;

6) Irena Szlempo - Pełnomocnik Starosty ds. Osób Niepełnosprawnych;

7) Dorota Śliwińska - Naczelnik Biura Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. W roku sprawozdawczym Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gorzowskiego działała według przyjętego rocznego planu pracy. Odbyła dwa protokołowane posiedzenia, w trakcie których omawiano tematy mające wpływ na wyniki i ocenę zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu gorzowskiego. Na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2014 r.:

1) przyjęto informację na temat sprawozdania Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013, które zostało przedstawione Radzie Powiatu Gorzowskiego na sesji w dniu 25 lutego 2014 r.. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Powiatu Gorzowskiego i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2014 r. poz. 603;

2) przyjęto plan pracy Komisji na 2014 rok;

3) dokonano oceny analizy rynku pracy w powiecie gorzowskim w 2013 roku;

4) oceniono działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp., Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. oraz ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu gorzowskiego na rzecz ograniczania zjawisk patologicznych w rodzinie oraz zaakcentowano istotę ścisłej współpracy Policji oraz jednostek samorządowych w ww. zakresie. Zgodnie z Planem pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2014 rok, przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży, na Komisjach Stałych Rady Powiatu Gorzowskiego w dniu 15 kwietnia 2014 roku oraz na sesji Rady Powiatu w dniu 29 kwietnia 2014 roku, przedstawili następujące roczne sprawozdania i informacje:

1) ocena stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. w 2013 roku;

2) informacja na temat realizacji zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. w roku 2013;

3) informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu gorzowskiego w 2013 roku,

4) informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu gorzowskiego za 2013 r.,

5) informacja z realizacji zadań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. za 2013 rok.

Na podstawie przedstawionych informacji i sprawozdań Rada Powiatu Gorzowskiego pozytywnie zaopiniowała pracę poszczególnych służb, inspekcji i straży. Powyższe materiały zostały również włączone do dokumentacji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Drugie posiedzenie komisji odbyło się w dniu 14 października 2014 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. W związku z zakończeniem trzyletniej kadencji Komisji, Przewodniczący - Józef Kruczkowski - Starosta Gorzowski, dokonał podsumowania przedsięwzięć Komisji, która w analizowanym okresie odbyła 13 posiedzeń, omówiła 20 zagadnień (w tym niektóre cyklicznie). Następnie członkowie Komisji pozytywnie ocenili zadania realizowane przez Komendę Miejską PSP w Gorzowie Wlkp., które przedstawił Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp. bryg. Robert Zaleski. Podczas posiedzenia członkowie Komisji zwiedzili nowoczesny obiekt Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 PSP. Dowódca JRG 1 bryg. Grzegorz Rojek zaprezentował siły i środki będące w zasobie Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. W 2014 roku współpraca komisji ze służbami powiatowymi, samorządami oraz instytucjami działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu układała się bardzo dobrze. Członkowie Komisji aktywnie uczestniczyli w jej pracy a także uczestniczyli w spotkaniach, konferencjach, debatach społecznych organizowanych przez inne instytucje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego, wnosili wnioski, uwagi i propozycje mające na celu podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego w powiecie gorzowskim. Podczas prac Komisja Bezpieczeństwa i Porządku omawiała także sprawy bieżące zgłaszane przez członków Komisji i zaproszone osoby. Szczegóły z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku ujęte są w protokołach posiedzeń komisji, które są do wglądu w Biurze Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. Sprawozdanie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Starosta Gorzowski


Małgorzata Domagała

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »