| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI.40.2015 Rady Gminy Górzyca

z dnia 29 maja 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.140.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 ze zm.)

Rada Gminy Górzyca uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII.140.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej Uchwałą Nr XXIX.154.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 24 maja 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2013 r., poz. 929 i poz. 1450) oraz Uchwałą Nr XLI.215.2014 Rady Gminy Górzyca z dnia 27 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 1 lipca 2014 r., poz. 1308) wprowadza się następujące zmiany: w §3, ust. 2:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) Sołectwo Czarnów - Pan Piotr Pakos;";

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4) Sołectwo Pamięcin - Pan Ryszard Cieślak;";

3) pkt 6 otrzymuje brzmienie: "6) Sołectwo Radówek - Pani Alicja Szary;";

4) pkt 7 otrzymuje brzmienie: "7) Sołectwo Stańsk - Pan Stanisław Kwiek.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzyca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Bańka


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.140.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W okresie 9-22 kwietnia 2015 r. zostały przeprowadzone wybory sołtysów na kadencję 2015-2019. W miejscowościach Stańsk, Czarnów, Radówek oraz Pamięcin wybrano nowych sołtysów. W pozostałych miejscowościach wybrano sołtysów, którzy urzędowali również w kadencji 2011-2015.

W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Sierakowski

Radca prawny, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Wiceprezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Partner kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. Specjalizuje się w restrukturyzacji zadłużenia zagrożonych podmiotów gospodarczych, ochronie praw wierzycieli, w tym egzekucji przez zarząd przymusowy, a także w prawie procesowym cywilnym i gospodarczym, prawie upadłościowym, postępowaniu administracyjnym, jak również w prawie obrotu nieruchomościami. Współautor komentarza praktycznego do Prawa restrukturyzacyjnego. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i egzekucyjnego. Publikuje m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, a także jest ekspertem Dziennika Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej oraz TVN Biznes i Świat. Prelegent na konferencjach i szkoleniach z zakresu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego i egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »