| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/76/15 Rady Gminy Szczaniec

z dnia 12 sierpnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LII/291/14 Rady Gminy Szczaniec z dnia 4 listopada 2014 r

Na podstawie art. 5a ust. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) po przeprowadzonych konsultacjach, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/291/14 Rady Gminy Szczaniec z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Szczaniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2015 r. (D. Urz. Woj. Lubuskiego z 2014r. poz. 2083) zmienia się treść ust. 2 w §6 uchwały, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

Wysokość środków finansowych planowanych na realizację zadań publicznych ujętych w programie współpracy z "organizacjami" na rok 2015 wynosi 51.500 zł. W razie nie wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań priorytetowych, dopuszcza się możliwość przenoszenia, w roku budżetowym, niewykorzystanych środków w ramach pozostałych priorytetów".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczaniec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Wiesława Sieńkowska

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »