| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/51/15 Rady Miasta Gozdnica

z dnia 30 listopada 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Gozdnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/108/04 Rady Miasta Gozdnica z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Gozdnica (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 104, poz. 1657, z 2007r. Nr 135, poz. 1910, z 2009r. Nr 137, poz. 1947 oraz z 2011r. Nr 135, poz. 2687) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 7 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:";

2) w załączniku nr 2 wyrazy "Trzy osie" zastępuje się wyrazami "Trzy osie i więcej";

3) w załączniku nr 3 wyrazy "Trzy osie" zastępuje się wyrazami "Trzy osie i więcej".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gozdnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Miasta Gozdnica


Krystyna Mulik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

- przygotuj się na coś innego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »