| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/158/10 Rady Gminy Łanięta

z dnia 29 kwietnia 2010r.

w sprawie ustalenia opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę w zasobach gminnych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; ze zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146/ oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej /Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, zm. Dz. U. Nr 106, poz.679, Nr 121, poz. 770; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 199, poz. 1937; z 2008 r. Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101 i Nr 157, poz. 1241// Rada Gminy Łanięta uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się miesięczną opłatę za ciepło dostarczone do lokali wchodzących w skład zasobów komunalnych Gminy Łanięta w zależności od czynnika ciepła :

- ogrzewane węglem-miałem :

- za centralne ogrzewanie - 3,68 zł/m2

- za ciepłą wodę - 16,18 zł/m3

- ogrzewane olejem opałowym :

- za centralne ogrzewanie - 1,95 zł/m2

- za ciepłą wodę - 13,35 zł/m3

- ogrzewane drewnem :

- za centralne ogrzewanie - 3,77 zł/m2

- za ciepłą wodę - 16,18 zł/m3

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łanięta.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIX/100/08 z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę w zasobach gminnych.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łanięta.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY ŁANIĘTA

Mirosław Oleradzki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Cymcyk

Menedżer Komunikacji Inwestycyjnej ING TFI S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »