| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/187/2010 Rady Gminy Pęczniew

z dnia 30 sierpnia 2010r.

w sprawie zmiany w Statucie Gminy Pęczniew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102 , poz. 1055, Nr 116 , poz. 1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005 r. nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 105, poz. 675).

Rada Gminy Pęczniew uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Pęczniew, stanowiącym załącznik do uchwały Nr VII/31/2003 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pęczniew (zmiana Uchwała Nr XX/100/2004 Rady Gminy Pęczniew z dnia 08 listopada 2004 roku w sprawie zmiany w Statucie Gminy Pęczniew, Uchwała Nr VII/39/2007 Rady Gminy Pęczniew z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany w Statucie Gminy Pęczniew, Uchwała Nr VIII/46/2007 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany w Statucie Gminy Pęczniew ) wprowadza się następującą zmianę:

1) W załączniku Nr 3 do Statutu Gminy Pęczniew pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie: "3. Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Pęczniew


Stanisław Cieślikowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »