| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/87/11 Rady Gminy w Parzęczewie

z dnia 11 sierpnia 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia realizowane w Punkcie Przedszkolnym w Chociszewie prowadzonym przez Gminę Parzęczew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) oraz art. 6 ust. 2 oraz art. 14 ust. 5 pkt 2 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz.917 i Nr 216, poz. 370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887) Rada Gminy w Parzęczewie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/60/11 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w Punkcie Przedszkolnym w Chociszewie prowadzonym przez Gminę Parzęczew w §3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku nieobecności dziecka w punkcie przedszkolnym opłata podlega zwrotowi proporcjonalnie do liczby dni nieobecności."

§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/76/11 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za śwadczenia realizowane w Punkcie Przedszkolnym w Chociszewie prowadzonym przez Gminę Parzęczew.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parzęczew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Władysław Krawczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »