| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/48/2011 Rady Gminy Pęczniew

z dnia 2 sierpnia 2011r.

w sprawie zarządzania poboru podatków w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody Gminy Pęczniew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2003r., Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U z 2006r., Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r., Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r., Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r., Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r., Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, z 2010r., Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011., Nr 117, poz. 679) oraz art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8 poz. 60, zm. Dz. U. z 2004r., Nr 93 poz. 894, Dz. U. z 2005r., Nr 86 poz. 732, Nr 85 poz. 727, Nr 143 poz. 1199, z 2006r., Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz.. 1635, Nr 217, poz. 1590, Dz. U. z 2007r., Nr 120, poz. 818, Nr 112, poz. 769, Dz. U. z 2008r., Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 209, poz. 1316, Nr 209, poz. 1320, Nr 209, poz. 1318, Nr 209, poz. 1320, Dz. U. z 2009r., Nr 18, poz. 97, Nr 57, poz. 466, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676, Dz. U. z 2010r., Nr 57, poz. 355, Nr 40, poz. 230, Nr 127, poz. 858, Nr 197, poz. 1306, Dz. U. z 2011r., Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622, Mon. Pol. z 2005r., Nr 49 poz. 671, Nr 49 poz. 672 z 2006r., Nr 57, poz. 609, Nr 57, poz. 610, z 2007r., Nr 54, poz. 614, Nr 54, poz. 615, z 2008r., Nr 61, poz. 539, Nr 61, poz. 540, z 2009r., Nr 53, poz. 749, Nr 53, poz. 750, z 2010r., Nr 59, poz. 781, Nr 59, poz. 782), art. 6b i 6c ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r., Nr 136, poz. 969 zm. Dz. U. z 2005r., Nr 143, poz. 1199, Dz. U. z 2006r., Nr 191, poz. 1412, Dz. U. z 2006r., Nr 245, poz. 1775, Dz. U. z 2006r., Nr 249, poz. 1825, Dz. U. z 2007r., Nr 109, poz. 747, Dz. U. z 2008r., Nr 116, poz. 730, Dz. U. z 2008r., Nr 237, poz. 1655, Dz. U. z 2009r., Nr 56, poz. 458, Dz. U. z 2010r., Nr 96, poz. 620, Dz. U. z 2010r., Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 z 2002 poz. 1682: zm. Dz. U. z 2002r., Nr 216, poz. 1826, Dz. U. z 2005r., Nr 143, poz. 1199, Dz. U. z 2005r., Nr 164, poz. 1365, Dz. U. z 2005r., Nr 179, poz. 1484, Dz. U. z 2006r., Nr 245, poz. 1775, Dz. U. z 2006r., Nr 249, poz. 1825, Dz. U. z 2008r., Nr 116, poz. 730, Dz. U. z 2009r., Nr 56, poz. 458, Dz. U. z 2010r., Nr 96, poz. 620, Dz. U. z 2010r., Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r., o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010r., Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, Dz. U. z 2011r., Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654)

Rada Gminy Pęczniew uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa począwszy od roku podatkowego 2011.

2. Zarządza się pobór od osób fizycznych, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa.

3. Na inkasentów wyznacza się sołtysów.

4. Wykaz inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

5. Wynagrodzenie inkasentów jest wypłacane w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca po zakończeniu I, II, III kwartału oraz do 31 grudnia IV kwartału.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew.

§ 3. Traci moc uchwała Nr V/21/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zarządzania poboru podatków w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody Gminy Pęczniew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pęczniew


Jerzy Zych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »