| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/55/2011 Rady Gminy Wartkowice

z dnia 31 maja 2011r.

zmieniająca uchwałę Nr XLVII/274/10 Rady Gminy Wartkowice z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie określenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113) art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007r. Nr 109, poz. 747, z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 226, poz. 1475) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym( Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 226, poz. 1475) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475) Rada Gminy Wartkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Wykaz inkasentów na terenie gminy Wartkowice stanowiący załącznik do uchwały Nr XLVII/274/10 Rady Gminy Wartkowice z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie określenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych (Dziennik Urzędowy Woj. Łódzkiego Nr 94, poz.745) otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wartkowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Leonard Świątczak


Załącznik do Uchwały Nr X/55/2011
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 31 maja 2011 r.

Wykaz inkasentów na terenie gminy Wartkowice

Lp.

Nazwa sołectwa

Nazwisko i Imię

1.

Biała Góra

Łuczak Ireneusz

2.

Biernacice

Olejnik Leszek

3.

Bronów

Kosiński Grzegorz

4.

Bronówek

Frątczak Jan

5.

Chodów

Piotrowski Paweł

6.

Drwalew

Szadkowski Marian

7.

Dzierżawy

Kacprzak Beata

8.

Grabiszew

Świątczak Piotr

9.

Kiki

Borsiak Krzysztofa

10.

Kłódno

Kowalczyk Dorota

11.

Konopnica

Olczyk Iwona

12.

Krzepocinek

Piotrowski Paweł

13.

Łążki

Czaplińki Adam

14.

Mrówna

Płusa Renata

15.

Ner

Kwiatkowska Bożena

16.

Nowa Wieś

Wolska Iwona

17.

Nowy Gostków

Tomczyk Bronisława

18.

Orzeszków-Starzyny

Andrzejczak Kazimierz

19.

Parądzice

Graczyk Lucja

20.

Pauzew-Borek

Piotrowska Swietłana

21.

Pełczyska

Węglewski Jan

22.

Plewnik

Urbańczyk Jan

23.

Polesie

Pawlak Wojciech

24.

Powodów Trzeci

Kamińska Małgorzata

25.

Saków

Kowalczyk Elżbieta

26.

Sędów

Owczarek Gabriel

27.

Spędoszyn-Kolonia

Mańka Stanisław

28.

Spędoszyn

Czernik Dariusz

29.

Stary Gostków

Brząkała Edward

30.

Sucha

Frontczak Wiesława

31.

Światonia

Krysiak Dariusz

32.

Truskawiec

Bednarek Czesław

33.

Tur

Kołata Teresa

34.

Ujazd

Marciniak Jan

35.

Wartkowice

Szczech Barbara

36.

Wierzbowa

Mikołajczyk Krzysztof

37.

Wola-Dąbrowa

Kubiaczyk Roman

38.

Wólka

Bieńkowska Zdzisława

39.

Wólki

Ziarkowska Henryka

40.

Zalesie

Piotrowski Włodzimierz

41.

Zelgoszcz

Paciorek Andrzej

42.

Powodów

Pabjańczyk Krzysztof

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »