| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/44/2011 Rady Gminy Sokolniki

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281), art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461 i Nr 226, poz.1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654 i Nr 171, poz.1016), art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475 ),art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 164, poz.1365, Nr 179, poz.1484 i Nr 143, poz.1199, z 2006 r. Nr 245, poz.1775 i Nr 249, poz.1825, z 2008 r. Nr 116, poz.730, z 2009r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz.1475 ) Rada Gminy Sokolniki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzory formularzy informacji:

1) wzór formularza informacji o gruntach dla potrzeb ustalenia wymiaru i poboru podatku rolnego od osób fizycznych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) wzór formularza informacji o lasach dla potrzeb ustalenia wymiaru i poboru podatku leśnego od osób fizycznych - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) wzór formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla potrzeb ustalenia wymiaru i poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzory formularzy deklaracji:

1) wzór formularza deklaracji na podatek rolny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

2) wzór formularza deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

3) formularz deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie posiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Sokolniki Nr XV/82/04 z dnia 30grudnia 2004r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji dotyczących podatku rolnego, wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku leśnego, wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 2005r. Nr 43, poz. 470).

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, na tablicach ogłoszeń w Gminie Sokolniki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Sokolniki


Grzegorz Misiek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/44/2011
Rady Gminy Sokolniki
z dnia 30 listopada 2011 r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

Informacja


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/44/2011
Rady Gminy Sokolniki
z dnia 30 listopada 2011 r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

Informacja


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/44/2011
Rady Gminy Sokolniki
z dnia 30 listopada 2011 r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Informacja


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/44/2011
Rady Gminy Sokolniki
z dnia 30 listopada 2011 r.

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

Informacja


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/44/2011
Rady Gminy Sokolniki
z dnia 30 listopada 2011 r.

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

Informacja

<</div>

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »