| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/77/2011 Rady Gminy Wierzchlas

z dnia 15 grudnia 2011r.

w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217 poz.1281) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 zm. z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171, poz. 1016 MP z 2011 r. Nr 95, poz.962) Rada Gminy Wierzchlas

uchwala, co następuje

§ 1. Określa wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych:

1) samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczanej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton , z tym że w zależności od wieku pojazdu oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) od przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym że w zależności od wieku pojazdu oraz jego wpływu na środowisko stawki określa Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;

6) od przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;

7) od autobusu, z tym że w zależności od wieku pojazdu, liczby miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLIII/255/2010 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchlas.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Młynarczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/77/2011
Rady Gminy Wierzchlas
z dnia 15 grudnia 2011 r.

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

spełnia normy czystości spalin EURO
lub posiada katalizator

pozostałe

do 10 lat włącznie

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

377

403

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

579

592

Powyżej 9 i poniżej 12

792

816

powyżej 10 lat

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

403

443

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

601

625

Powyżej 9 i poniżej 12

816

854


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/77/2011
Rady Gminy Wierzchlas
z dnia 15 grudnia 2011 r.

Liczba osi
i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)


Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zwieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

816

883

13

14

883

942

14

15

942

1006

15

1006

1573

Trzy osie

12

17

752

883

17

19

816

932

19

21

942

995

21

23

942

1272

23

25

1272

1983

25

1272

1983

Cztery osie i więcej

12

25

942

1069

25

27

1069

1312

27

29

1312

2080

29

31

2080

2978,53

31

2080

2978,53


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/77/2011
Rady Gminy Wierzchlas
z dnia 15 grudnia 2011 r.

Wiek pojazdu,
i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Spełnia normy czystości spalin EURO
lub posiada katalizator


pozostałe

do 10 lat włącznie

od 3,5 i poniżej 12

829

854

powyżej 10 lat

od 3,5 i poniżej 12

854

883


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/77/2011
Rady Gminy Wierzchlas
z dnia 15 grudnia 2011 r.

Liczba osi
i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

315

378

18

25

621

752

25

31

1006

1156

31

1732

2275

Trzy osie

12

40

1522

2163

40

2163

2978,53


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/77/2011
Rady Gminy Wierzchlas
z dnia 15 grudnia 2011 r.

Wiek pojazdu
I dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

pojazd silnikowy spełnia normy czystości
spalin EURO lub posiada katalizator

pozostałe

do 10 lat włącznie

od 7 i poniżej 12

315

351

powyżej 10 lat

od 7 i poniżej 12

351

390


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/77/2011
Rady Gminy Wierzchlas
z dnia 15 grudnia 2011 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

315

378

18

25

621

752

25

1006

1131

Dwie osie

12

28

621

752

28

33

816

1131

33

38

1069

1621

38

1443

2136

Trzy osie

12

38

850

1186

38

1186

1610


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/77/2011
Rady Gminy Wierzchlas
z dnia 15 grudnia 2011 r.

Wiek pojazdu,
liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku (w złotych)

spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

pozostałe

do 10 lat włącznie

mniejszej niż 30 miejsc

804

842

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1696

1744

powyżej 10 lat

mniejszej niż 30 miejsc

842

878

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1744

1770

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zentel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »