| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/86/11 Rady Powiatu w Opocznie

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie rozkładu godzin pracy aptek

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1592, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz 1055, Nr 167, poz 1759, z 2007r. Nr 173, poz.1218 z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223 , poz.1458, z 2009r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz.113) oraz art. 94 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2008r. Nr 45, poz.271, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz.1570, z 2009r. Nr 18, poz. 97 , Nr 31, poz.206, Nr 92, poz.753, Nr 95, poz.788, Nr 98, poz.817, z 2010r. Nr 78, poz.513 i Nr 107, poz. 679, z 2011r. Nr 63, poz.322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz.622 i Nr 112, poz.654) Rada Powiatu w Opocznie po zasięgnięciu opinii wójtów i burmistrzów z terenu powiatu opoczyńskigo oraz samorządu aptekarskiego, uchwala co nastepuje:

§ 1. Uchwala się " Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie opoczyńskim w I półroczu 2012r." stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opocznie oraz kierownikom aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu opoczyńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r .

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Opocznie


Anna Reszelewska


Załącznik do Uchwały Nr XI/86/11
Rady Powiatu w Opocznie
z dnia 30 listopada 2011 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie opoczyńskim w I półroczu 2012 r.


L.p.


Adres apteki


Dzień roboczy


Sobota

1.

Opoczno, ul. Piotrkowska 7 "WITAMINKA"
tel.(44) 755-22-02

pn. - pt.
8.00 - 20.00

8.00 - 15.00

2.

Opoczno, Pl. Kościuszki 9
tel. (44) 755-24-87

pn.- pt.
8.00 - 20.00

8.00 - 14.00

3.

Opoczno, ul. Spacerowa 9
tel. (44) 755-25-34

od pn.- pt.
8.00 - 19.00

8.00 - 13.00

4.

Opoczno, ul. Partyzantów 45
tel. (44) 754-26-57

od pn. - pt.
7.00 - 20.00

7.00 - 18.00

5.

Opoczno, Pl. Kilińskiego 4
tel. (44) 755-52-86

od pn. - pt.
7.30 - 19.00

8.00 - 14.00

6.

Opoczno, ul. Kopernika 2c
tel.(44) 754-29-24

od pn. - pt.
8.00 - 18.00

8.00 - 15.00

7.

Opoczno, ul. Westerplatte 6 a
tel. ( 44) 755-68-97

od pn. - pt.
8.00 - 20.00

8.00 - 15.00

8.

Opoczno, Pl. Kilińskińskiego 19 a
tel.(44) 755-32-72

od pn. - pt.
8.00 - 17.00

-

9.

Opoczno ul. M.C. Skłodowskiej 10a/10
tel. (44) 754-49-18

od pn. -pt.
8.00 - 20.00

8.00 - 15.00

10.

Opoczno, ul. Dworcowa 5
tel. (44) 754- 24 -40

od pn. - pt.
8.00 - 18.00

nieczynne

11.

Opoczno ul. Wyszyńskiego 2b
"Vita" tel.(44) 755-64-66

od pn.-pt.
9.00-17.00

9.00-13.00

12.

Opoczno, ul. Kopernika 1b "PIGUŁKA"
tel. (44) 755-28-64

całodobowa

całodobowa

13.

Opoczno , ul. Partyzantów 37 "APTEKA 36,6"
tel. (44) 736-12-75

od pn - pt
8.00 - 20.00

8.00 - 18.00

14.

Opoczno ul. Piotrkowska 66
" NA TARGOWISKU "
tel.(44) 788-44-42

od pn. -pt.
8.00 - 18.00

7.00 - 15.00

15.

Opoczno, ul. Partyzantów 1a
tel.( 44) 754-28-66

od pn. - pt.
8.00 - 16.00

Nieczynne

16.

Drzewica, Pl. Kościuszki 14
tel.(48) 375-60-25

od pn.-pt.
8.00-18.00,
później na telefon

8.00 - 14.00
później na telefon

17.

Drzewica, Pl. Wolności 16 a
tel. (48) 375-85-30

od pn.-pt.
8.00-17.00

8.30 - 14.30

18.

Mniszków, ul. Powstańców Wlkp.
tel. (44) 756-17-77

od pn.-pt.
9.00-15.30,
później na telefon

9.00 - 11.00
później na telefon

19.

Żarnów, ul. Wolności 4
tel. (44) 757-70-24

od pn.-pt.
8.00-18.00,
później na telefon

8.00 - 13.00
później na telefon

20.

Paradyż, ul. Polna 1
Punkt apteczny w Ośrodku Zdrowia,
tel. (44) 758-40-93

od pn. - pt.
8.00-15.00

Nieczynne

21.

Poświętne, Punkt apteczny w Ośrodku Zdrowia,
tel. (44) 754-47-16

od pn .- pt.
8.00-15.00

Nieczynne

22.

Białaczów, ul. Szkolna 37
tel.(44) 758-10-12

od pn - pt
8.30 -15.30

Nieczynne

23.

Mroczków Gościnny 51b
tel. (44) 754-10-14

od pn. - pt.
8.00 -16.00

9.00 - 13.00

24.

Sławno, ul. Jana Pawła II 20
Punkt Apteczny w Sławnie
tel.(44) 736-11-08

od pn. - pt.
8.00 - 15.00

Nieczynne

25.

Żarnów, Pl. J. Piłsudskiego 21a
tel.(44) 757-71-13

od pn. - pt.
8.00 - 18.00

9.00 - 13.00

26.

Petrykozy 77a
Punkt apteczny w Petrykozach
tel.(44) 758-20-99

od pn .- pt.
8.0 0- 16.00

8.00 - 15.00

27.

Paradyż, ul. Konecka 1
tel. (44) 758-40-44

od pn .- pt
8.30 - 16.30

8.30 - 12.00

28.

Drzewica,
Punkt apteczny w Radzicach Dużych 124a
tel. (48) 375-64-07

od pn.- pt.
8.00 - 16.00

8.00 - 12.00


Dyżury aptek w Opocznie w porze nocnej, soboty oraz w niedziele i święta *)
Styczeń 2012 r.

01-01-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

02-01-2012

Apteka

ul. Partyzantów 45

03-01-2012

Apteka

Pl. Kościuszki 9

04-01-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

05-01-2012

Apteka

ul. Spacerowa 9

06-01-2012

Apteka

ul. Piotrkowska 7

07-01-2012

Apteka

ul. Westerplatte 6a

08-01-2012

Apteka

ul. Partyzantów 45

09-01-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

10-01-2012

Apteka

ul. Spacerowa 9

11-01-2012

Apteka

ul. Partyzantów 37

12-01-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

13-01-2012

Apteka

ul. Westerplatte 6a

14-01-2012

Apteka

ul. Piotrkowska 7

15-01-2012

Apteka

ul. Piotrkowska 7

16-01-2012

Apteka

ul. Partyzantów 45

17-01-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

18-01-2012

Apteka

ul. Westerplatte 6a

19-01-2012

Apteka

ul. Partyzantów 37

20-01-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

21-01-2012

Apteka

ul.Spacerowa 9

22-01-2012

Apteka

ul. Partyzantów 45

23-01-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

24-01-2012

Apteka

ul. Partyzantów 37

25-01-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

26-01-2012

Apteka

ul. Westerplatte 6a

27-01-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

28-01-2012

Apteka

Pl. Kościuszki 9

29-01-2012

Apteka

ul. Piotrkowska 7

30-01-2012

Apteka

ul. Spacerowa 9

31-01-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

Luty 2012 r.

01-02-2012

Apteka

ul.Westerplatte 6a

02-02-2012

Apteka

ul.Kopernika 1b

03-02-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

04-02-2002

Apteka

Pl. Kościuszki 9

05-02-2012

Apteka

ul.Partyzantów 45

06-02-2012

Apteka

ul. Piotrkowska 7

07-02-2012

Apteka

ul.Kopernika 1b

08-02-2012

Apteka

ul. Spacerowa 9

09-02-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

10-02-2012

Apteka

ul. Partyzantów 37

11-02-2002

Apteka

ul. Piotrkowska 7

12-02-2012

Apteka

ul. Piotrkowska 7

13-02-2012

Apteka

ul. Westerplatte 6a

14-02-2012

Apteka

Pl. Kościuszki 9

15-02-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

16-02-2012

Apteka

ul. Partyzantów 45

17-02-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

18-02-2012

Apteka

ul.Partyzantów 37

19-02-2012

Apteka

ul. Spacerowa 9

20-02-2012

Apteka

ul.Kopernika 1b

21-02-2012

Apteka

ul. Westerplatte 6a

22-02-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

23-02-2012

Apteka

ul. Partyzantów 45

24-02-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

25-02-2012

Apteka

ul. Westerplatte 6a

26-02-2012

Apteka

ul. Piotrkowska 7

27-02-2012

Apteka

ul. Spacerowa 9

28-02-2012

Apteka

ul. Partyzantów 37

29-02-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

Marzec 2012 r.

01-03-2012

Apteka

ul. Partyzantów 45

02-03-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

03-03-2012

Apteka

Pl. Kościuszki 9

04-03-2012

Apteka

ul. Piotrkowska 7

05-03-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

06-03-2012

Apteka

ul. Westerplatte 6a

07-03-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

08-03-2012

Apteka

ul. Partyzantów 37

09-03-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

10-03-2012

Apteka

ul. Partyzantów 45

11-03-2012

Apteka

ul. Spacerowa 9

12-03-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

13-03-2012

Apteka

ul. Partyzantów 37

14-03-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

15-03-2012

Apteka

ul. Westerplatte 6a

16-03-2012

Apteka

ul.Kopernika 1b

17-03-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

18-03-2012

Apteka

ul. Partyzantów 45

19-03-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

20-03-2012

Apteka

ul.Spacerowa 9

21-03-2012

Apteka

ul. Piotrkowska 7

22-03-2012

Apteka

ul.Kopernika 1b

23-03-2012

Apteka

ul. Partyzantów 37

24-03-2012

Apteka

ul. Piotrkowska 7

25-03-2012

Apteka

ul. Piotrkowska 7

26-03-2012

Apteka

ul. Spacerowa 9

27-03-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

28-03-2012

Apteka

Pl.Kościuszki 9

29-03-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

30-03-2012

Apteka

ul.Partyzantów 45

31-03-2012

Apteka

ul. Westerplatte 6a

Kwiecień 2012 r.

01-04-2012

Apteka

ul. Piotrkowska 7

02-04-2012

Apteka

ul.Spacerowa 9

03-04-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

04-04-2012

Apteka

ul. Partyzantów 45

05-04-2012

Apteka

Pl. Kościuszki 9

06-04-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

07-04-2012

Apteka

ul. Westerplatte 6a

08-04-2012

Apteka

ul.Kopernika 1b

09-04-2012

Apteka

ul. Partyzantów 37

10-04-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

11-04-2012

Apteka

ul.Partyzantów 45

12-04-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

13-04-2012

Apteka

ul.Westerplatte 6a

14-04-2012

Apteka

ul. Piotrkowska 7

15-04-2012

Apteka

ul. Piotrkowska 7

16-04-2012

Apteka

ul. Spacerowa 9

17-04-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

18-04-2012

Apteka

ul. Partyzantów 37

19-04-2012

Apteka

ul. Westerplatte 6a

20-04-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

21-04-2012

Apteka

ul. Partyzantów 45

22-04-2012

Apteka

Pl.Kościuszki 9

23-04-2012

Apteka

ul. Piotrkowska 7

24-04-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

25-04-2012

Apteka

ul. Partyzantów 37

26-04-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

27-04-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

28-04-2012

Apteka

ul.Spacerowa 9

29-04-2012

Apteka

ul. Spacerowa 9

30-04-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

Maj 2012 r.

01-05-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

02-05-2012

Apteka

ul.Westerplatte 6a

03-05-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

04-05-2012

Apteka

Pl. Kościuszki 9

05-05-2012

Apteka

ul. Partyzantów 45

06-05-2012

Apteka

ul.Partyzantów 37

07-05-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

08-05-2012

Apteka

ul.Spacerowa 9

09-05-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

10-05-2012

Apteka

ul. Partyzantów 45

11-05-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

12-05-2012

Apteka

Pl.Kościuszki 9

13-05-2012

Apteka

ul. Piotrkowska 7

14-05-2012

Apteka

ul. Spacerowa 9

15-05-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

16-05-2012

Apteka

ul. Partyzantów 37

17-05-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

18-05-2012

Apteka

ul. Westerplatte 6a

19-05-2012

Apteka

ul. Piotrkowska 7

20-05-2012

Apteka

ul. Piotrkowska 7

21-05-2012

Apteka

ul. Spacerowa 9

22-05-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

23-05-2012

Apteka

ul. Westerplatte 6a

24-05-2012

Apteka

ul. Partyzantów 37

25-05-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

26-05-2012

Apteka

ul. Partyzantów 45

27-05-2012

Apteka

ul. Spacerowa 9

28-05-2012

Apteka

ul. Piotrkowska 7

29-05-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

30-05-2012

Apteka

ul. Westerplatte 6a

31-05-2012

Apteka

ul.Partyzantów 45

Czerwiec 2012 r.

01-06-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

02-06-2012

Apteka

Pl. Kościuszki 9

03-06-2012

Apteka

ul. Partyzantów 45

04-06-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

05-06-2012

Apteka

ul. Partyzantów 37

06-06-2012

Apteka

ul. Westerplatte 6a

07-06-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

08-06-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

09-06-2012

Apteka

ul. Spacerowa 9

10-06-2012

Apteka

ul. Spacerowa 9

11-06-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

12-06-2012

Apteka

ul. Partyzantów 45

13-06-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

14-06-2012

Apteka

ul. Westerplatte 6a

15-06-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

16-06-2012

Apteka

ul. Piotrkowska 7

17-06-2012

Apteka

ul. Piotrkowska 7

18-06-2012

Apteka

Pl. Kościuszki 9

19-06-2012

Apteka

ul.Weterplatte 6a

20-06-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

21-06-2012

Apteka

ul. Partyzantów 37

22-06-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

23-06-2012

Apteka

ul.Westerplatte 6a

24-06-2012

Apteka

ul. Piotrkowska 7

25-06-2012

Apteka

ul.Kopernika 1b

26-06-2012

Apteka

ul. Spacerowa 9

27-06-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

28-06-2012

Apteka

ul. Piotrkowska 7

29-06-2012

Apteka

ul. Kopernika 1b

30-06-2012

Apteka

ul. Partyzantów 45

*) dyżur w porze nocnej trwa od godz.20:00 do godziny 8:00 dnia następnego dyżur w soboty trwa od godz. 8:00 do godziny 9:00 dnia następnego dyżur w niedziele i święta trwa od godz.9:00 do godziny 8:00 dnia następnego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »