| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/88/11 Rady Powiatu w Opocznie

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz.113) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410, Nr 235, poz. 1701, z 2007r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845, Nr 176, poz. 1238, z 2008r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462, Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 793, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817, Nr 168, poz. 1323, z 2010r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018 Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i z 2011r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz.530, Nr 102, poz.585, Nr 106, poz.622, Nr 171, poz. 1016).

Rada Powiatu w Opocznie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat za czynności związane z usuwaniem pojazdów z dróg Powiatu Opoczyńskiego i przechowywaniem tych pojazdów na parkingu strzeżonym, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi, a następnie odstąpienia od jego usunięcia, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opocznie.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. i obowiązuje do 31 grudnia 2012 r.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Opocznie


Anna Reszelewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/88/11
Rady Powiatu w Opocznie
z dnia 30 listopada 2011 r.

I.Wysokość opłat za usunięcie pojazdu.

Lp.

Rodzaj pojazdu

Opłata w zł*

1.

Rower lub motorower

105

2

Motocykl

209

3.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

459

4.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

574

5.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

813

6.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

1199

7.

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1459

II. Wysokość opłat za przechowywanie pojazdu na parkingu

Lp.

Rodzaj pojazdu

Opłata w zł* za każdą rozpoczętą dobę przechowywania

1.

Rower lub motorower

16

2.

Motocykl

23

3.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

35

4.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

47

5.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

68

6.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

126

7.

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

188


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/88/11
Rady Powiatu w Opocznie
z dnia 30 listopada 2011 r.

I.Wyskość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od jego usunięcia:

1. w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia

Lp.

Rodzaj pojazdu

Opłata w zł*

1.

Pojazd (w tym rower, motorower, motocykl) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

50

2.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t

200

2. w przypadku dojazdu i podłączenia (odłączenia) holu lub załadunku (wyładunku) pojazdu

Lp.

Rodzaj pojazdu

Opłata w zł*

1.

Rower lub motorower

75

2.

Motocykl

150

3.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

330

4.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

415

5.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

585

6.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

863

7.

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne:

a) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

787

b) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

887

c) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

987

d) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

110

* Opłaty zawierają podatek od towarów i usług (VAT)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Szczygielski

 Ekspert rynku leasingowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »