| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy Białaczów

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiazkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy oraz dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczyciela wspomagającego i nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz..U. z 2001 r Nr 142,poz 1591 ze zm: Dz.U.z 2002r..Nr 23,poz 220,Nr 62,poz 558 Nr 113 poz 984,Nr 214,poz.1806 Nr 153,poz 1271 Dz.U.z 2003r.Nr 80,poz 717,Nr 162 poz 1568 Dz.U z 2004r.Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz 1203 z 2005r.Nr 172,poz 1441,Nr 175,poz 1457 z 2006r.Dz.U.Nr 17,poz 128,Nr 181,poz 1337 z 2007r.dz.U.Nr 48,poz 327,Nr 138,poz 974,Nr 173,poz 1218 z 2008r. Nr 180, poz.1111 ,Nr 223 , poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52 , poz. 420 , Nr 157 , poz. 1241 , z 2010 r. Nr 28 , poz. 142 i poz. 146 , Nr 40, poz. 230 , Nr 106 ,poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, nr 102, poz. 689, nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, nr 191, poz. 1369 i nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 219, poz. 1706) Rada Gminy Białaczów uchwala co nastepuje:

§ 1. 1. Ustala się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin etatowych pedagoga szkolnego, psychologa i nauczyciela wspomagającego w wysokości po 20 godzin tygodniowo.

2. Dla logopedy w klasach integracyjnych ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin etatowych w wysokości 18 godzin tygodniowo.

§ 2. 1. Określa się tygodniowy obowiazkowy wymiar godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki okreslone dla stanowisk o róznym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustalonych na podstawie odrebnych przepisów, według wzoru:

W=(X1+X2):[(X1:Y2)+(X2:Y2)]

gdzie: X1,X2 - oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły,

Y1,Y2 - oznacza tygodniowy obowiazkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekunczych, wychowawczych określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela.

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,5 pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białaczów.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Prusek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Business Media Software Solutions

Firma zajmuje się zastosowaniem nowoczesnych technologii w procesie nauczania, komunikacji w biznesie i e-learningu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »