| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy Białaczów

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiazkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy oraz dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczyciela wspomagającego i nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz..U. z 2001 r Nr 142,poz 1591 ze zm: Dz.U.z 2002r..Nr 23,poz 220,Nr 62,poz 558 Nr 113 poz 984,Nr 214,poz.1806 Nr 153,poz 1271 Dz.U.z 2003r.Nr 80,poz 717,Nr 162 poz 1568 Dz.U z 2004r.Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz 1203 z 2005r.Nr 172,poz 1441,Nr 175,poz 1457 z 2006r.Dz.U.Nr 17,poz 128,Nr 181,poz 1337 z 2007r.dz.U.Nr 48,poz 327,Nr 138,poz 974,Nr 173,poz 1218 z 2008r. Nr 180, poz.1111 ,Nr 223 , poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52 , poz. 420 , Nr 157 , poz. 1241 , z 2010 r. Nr 28 , poz. 142 i poz. 146 , Nr 40, poz. 230 , Nr 106 ,poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, nr 102, poz. 689, nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, nr 191, poz. 1369 i nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 219, poz. 1706) Rada Gminy Białaczów uchwala co nastepuje:

§ 1. 1. Ustala się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin etatowych pedagoga szkolnego, psychologa i nauczyciela wspomagającego w wysokości po 20 godzin tygodniowo.

2. Dla logopedy w klasach integracyjnych ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin etatowych w wysokości 18 godzin tygodniowo.

§ 2. 1. Określa się tygodniowy obowiazkowy wymiar godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki okreslone dla stanowisk o róznym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustalonych na podstawie odrebnych przepisów, według wzoru:

W=(X1+X2):[(X1:Y2)+(X2:Y2)]

gdzie: X1,X2 - oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły,

Y1,Y2 - oznacza tygodniowy obowiazkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekunczych, wychowawczych określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela.

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,5 pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białaczów.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Prusek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »