| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/287/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 25 października 2011r.

w sprawie: zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2011 rok w zakresie zadań własnych

Na podstawie art. 18 pkt 6, art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172), Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmniejszenia planu wydatków w zakresie zadań własnych w Departamencie Kultury i Edukacji w Szkole Podstawowej Specjalnej dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Samodzielnym Publicznym Rehabilitacyjno - Leczniczym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w Rafałówce w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 38.900 zł

z tego:

1) § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.200 zł;

2) § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 26.400 zł;

3) § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.600 zł;

4) § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 700 zł;

5) § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł;

w zadaniu: "Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych".

§ 2. Dokonuje zwiększenia planu wydatków w zakresie zadań własnych w Departamencie Kultury i Edukacji w Gimnazjum Specjalnym w Rafałówce przy Samodzielnym Publicznym Rehabilitacyjno - Leczniczym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w Rafałówce w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 38.900 zł

z tego:

1) § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.200 zł;

2) § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 26.400 zł;

3) § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.600 zł;

4) § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 700 zł;

5) § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł;

w zadaniu: "Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Sejmiku


Marek Mazur

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »