| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/107/11 Rady Gminy Biała

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162 , poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 , poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180,poz.1111, Nr 223,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146 , Nr 40 , poz.230 i Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21,poz.113, Nr117,poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281) oraz z art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613, Nr 96,poz.620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475, z 2011 r. Nr 102,poz.584, Nr 112, poz.654, Nr 171, poz. 1016) uchwala się , co następuje:

§ 1. Ustala się obowiązujący formularz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych składanych przez osobę fizyczną dla potrzeb podatku od nieruchomości - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się obowiązujący formularz deklaracji na podatek od nieruchomości składany przez osoby prawne ,jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/13/02 Rady Gminy Biała z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Biała


Zbigniew Krej


infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ABC-ksiegowe

ABC-ksiegowe.pl - najnowsze informacje dotyczące obszaru księgowości, rachunkowości i prawa oraz praktyczne wskazówki, ułatwiające samodzielne prowadzenie księgowości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »