| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/265/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie zniesienia ochrony pomników przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806, z 2003 roku nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, nr 167 poz. 1759, z 2005 r. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457, z 2006 r. nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337, z 2007 r. nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173 poz. 1218, z 2008 r. nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458, z 2009 r. nr 52 poz. 420, nr 157 poz. 1241, z 2010 r. nr 28 poz. 142 i 146, nr 40 poz. 230, nr 106 poz. 675, z 2011 roku nr 21 poz. 113, nr 117 poz. 679, nr 134 poz. 777) oraz art. 6 ust. 1 pkt 6, art. 40 ust. 1, art. 45 ust 1 i ust 2 w powiązaniu z art. 44 ust. 3, 3a i 4, art. 153 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. nr 151, poz. 1220 z 2009 r. oraz z 2009 roku M.P. nr 69 poz. 894, Dz. U. nr 157 poz. 1241, nr 215 poz. 1664, z roku 2010 M. P. nr 76 poz. 954, Dz. U. nr 76 poz. 489, nr 119 nr 804, z roku 2011 nr 34 poz. 170, nr 94 poz. 549), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi ( sygn. WST-PT.623.3.2011.MM z dnia 25.10.2011r.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Znosi się ochronę prawną następujących pomników przyrody:

1) 13 sztuk wiązów szypułkowych (Ulmus laevis) o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 168 cm, 239 cm, 187 cm, 231 cm, 222 cm, 250 cm, 270cm, 228 m, 200 cm, 140cm, 172 cm, 242 cm i 95 cm rosnących na terenie nieruchomości w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sulejowska 126 będącej w posiadaniu Pani Janiny Fułek, (działka nr ew. 367/4 obręb 36);

2) 8 sztuk wiązów szypułkowych (Ulmus laevis) o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 145 cm, 170 cm, 195 cm, 150 cm, 160 cm, 148 cm, 165 cm i 190 cm rosnących na terenie nieruchomości w Piotrkowie Tryb, ul. Sulejowska 126 będącej w posiadaniu Pani Wiesławy Fułek, (działka nr ew. 367/5, obręb 36);

stanowiących część zadrzewienia przyzagrodowego wpisanego do rejestru pomników przyrody na podstawie Rozporządzenia Wojewody Piotrkowskiego z dnia 4 listopada 1996 r w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dziennik Urzędowy Województwa Piotrkowskiego nr 21, poz. 75 z 1996 roku).

§ 2. Zniesienie pomników przyrody, o których mowa w §1, następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczych oraz w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta


Marian Błaszczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PrimeSoft Polska Sp. z o.o.

Specjalista z zakresu systemów IT, zarządzania i workflow|BPM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »