| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/65/11 Rady Gminy Kobiele Wielkie

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/130/09 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobiele Wielkie

Działając na podstawie art. 30 ust.6 i ust. 6a, i art. 54 ust. 3 i 7 oraz art.91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karty Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U . z 2006r. Nr 97, poz. 674, zmiany z 2006r. Nr 170 poz. 1218, Nr 220, poz.1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz. 1821, z 2008r. Nr 145 poz. 917, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 56 poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97 poz. 800, Nr 213 poz. 1650, Nr 219 poz. 1706) i w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675. z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz.U. z 2005r. Nr 22, poz 181, zmiany z 2006r. Nr 43 poz. 293, z 2007r. Nr 56, poz. 372, z 2008r. Nr 42 poz. 257, z 2009 r. Nr 52 poz. 422, Nr 222 poz. 1755, z 2010 r. Nr 131 poz. 885, z 2011 r. Nr 161 poz. 967) Rada Gminy Kobiele Wielkie uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXIV/130/09 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobiele Wielkie wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się § 11 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

"1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 500 zł do 2500 zł".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


inż. Janusz Rybak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »