| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/66/2011 Rady Gminy Rząśnia

z dnia 22 listopada 2011r.

w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Rząśnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit"a", art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887) - Rada Gminy Rząśnia uchwala, co następuje:

§ 1. Nieruchomości stanowiące zasób Gminy Rząśnia mogą być oddawane w dzierżawę, wynajmowane osobom fizycznym oraz osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.

§ 2. Nieruchomości gminne mogą być również oddawane w użyczenie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym:

1) jednostkom organizacyjnym gminy, w tym gminnym instytucjom kultury;

2) osobom prawnym lub fizycznym prowadzącym działalność charytatywną, opiekuńczą kulturalną, leczniczą, oświatową, sportową lub rekreacyjną, przeciwpożarową;

3) organizacjom pożytku publicznego;

4) na inne cele publiczne wynikające z odrębnych przepisów.

§ 3. Grunty gminne, lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze mogą być wydzierżawiane, wynajmowane na okres nie dłuższy niż 10 lat.

§ 4. Wydzierżawianie nieruchomości oraz wynajmowanie lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych do 3 lat następuje bez przetargu w formie składania ofert pisemnych.

§ 5. W trybie bezprzetargowym mogą być wydzierżawiane nieruchomości i wynajmowane lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze w przypadku:

1) przedłużania umów na kolejne 3 lata dotychczasowym dzierżawcom i najemcom, przy czym łączny okres trwania umowy nie może być dłuższy niż 20 lat;

2) przeznaczone na cele publiczne określone w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 6. Stawki czynszu ustalane są odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnia.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnia


Marian Brożyna

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »