| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/92/2011 Rady Gminy w Sulmierzycach

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie zmiany w statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sulmierzycach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337,z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 , poz.1458 , z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117,poz.679 , Nr 134, poz.777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art.42 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz.654) Rada Gminy w Sulmierzycach uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sulmierzycach, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIII/126/2005 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sulmierzycach wprowadza się się następującą zmianę:

1) § 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12 . W skład Ośrodka wchodzą:

1) poradnia ogólna;

2) poradnia dla dzieci chorych;

3) poradnia dla dzieci zdrowych z punktem szczepień;

4) laboratorium analityczne;

5) gabinet zabiegowy;

6) gabinet pielęgniarki higieny szkolnej;

7) gabinet pielęgniarki środowiskowej;

8) gabinet położnej środowiskowej;

9) dział do spraw administracyjno-gospodarczych."

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy w Sulmierzycach Nr XII/79/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sulmierzycach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Kruszyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Strama

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »