| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/60/11 Rady Powiatu Wieruszowskiego

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wieruszowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, ze zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. 21, poz.113 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm. 2008r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817, z 2010r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679, z 2011r. Nr 63, poz. 322, Nr 82. poz. 451, Nr 106, poz. 622 i Nr 112, poz. 654), po zasięgnięciu opinii wójtów gmin powiatu wieruszowskiego, burmistrza Wieruszowa i samorządu aptekarskiego uchwala się, co następuje:

§1. 1 Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wieruszowskiego zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.

Gmina

Nazwa apteki i adres

Godziny pracy aptek

od poniedziałku do piątku

w soboty

1.

Bolesławiec

Apteka mgr farm.
J. Cała
ul. Kościuszki 6
98-430 Bolesławiec

900 - 1800

900 - 1200

2.

Czastary

Apteka ,,FAMILIA" s.c.
J.B. Sobkowscy
Ul. Szkolna 6
98-410 Czastary

800 - 1800

900 - 1300

3.

Galewice

Apteka ,,LAWENDA" s.c.
mgr farm. Bożena Szymańska
mgr farm. Beata Dymkowska
ul. M. Konopnickiej 20
98-405 Galewice

Poniedziałek 900 - 1700
Wtorek - piątek
1000 - 1700

NIECZYNNA

4.

Lututów

Apteka "Dbam o zdrowie"
Ul. J.P. Stalskiego 6
98-360 Lututów

800 - 1800

800 - 1300

Apteka LUTUTÓW
Rynek 15, 98-360 Lututów

900 - 1800

900 - 1400

5.

Łubnice

Apteka
mgr farm. M. Golańska
ul. Wieluńska 2b
98-432 Łubnice

800 - 1800

NIECZYNNA

6.

Sokolniki

Apteka Św. Mikołaja
Ul. Ogrodowa 18
98-420 Sokolniki

830 -1700

830 - 1230

7.

Wieruszów

Apteka ,,Św. Rocha"
mgr farm. Aleksandra
Bieniek-Magner
Ul. Warszawska 55
98-400 Wieruszów

800 - 2000

800 - 1600

Apteka mgr farm.
Jarosław Litwiński
Spółka Cywilna
ul. Warszawska 96
98-400 Wieruszów

900 - 1800

900 - 1400

Apteka ,,Kaliska"
Ul. Warszawska 41
98-400 Wieruszów

800 - 2000

800 - 1600

Apteka "A.A. Lepka"
Spółka Jawna
Ul. Fabryczna 4A/3
98-400 Wieruszów

800 - 2000

800 - 1600

"Apteka A.A. Lepka"
Spółka Jawna
Apteka "A.A. Lepka BiS"
Ul. Mikołaja Kopernika 4
98-400 Wieruszów

800 - 1900

800 - 1200

2. W pozostałych godzinach w dni powszednie, a także w niedziele, święta oraz inne dni wolne od pracy, dostępność do świadczeń zapewniają apteki pełniące dyżur od godz. 800 do godz. 2200 w aptece, a od godz. 2200 do 800 dnia następnego pod wskazanym numerem telefonu, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Harmonogram dyżurów aptek przesyłany jest do wójtów gmin powiatu wieruszowskiego, Burmistrza Wieruszowa, aptek ogólnodostępnych powiatu wieruszowskiego i PCM Spółka z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie celem upublicznienia.

§ 3. Kierownik każdej apteki ogólnodostępnej na terenie powiatu wieruszowskiego w widocznym miejscu w aptece udostępnia informację o aptece aktualnie pełniącej dyżur, z wyszczególnieniem numeru telefonu, pod którym pełniony jest dyżur telefoniczny.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr II/17/10 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wieruszowskiego (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2011r. Nr 31, poz. 272, ze zm. z 2011r. Nr 66, poz. 588).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego,

Przewodniczący Rady Powiatu Wieruszowskiego


Andrzej Żóraw


Załącznik do Uchwały Nr XIII/60/11
Rady Powiatu Wieruszowskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.

HARMONOGRAM DYŻURÓW APTEK

DATA

NAZWA I ADRES APTEKI

Nr. Tel. Dyżurnego

1.

01.01.2012

Apteka ,,Kaliska" mgr farm. A. Lepka
W-ów ul. Warszawska 41

062-5810-731

2.

02.01 - 8.01.2012

Apteka mgr farm. Litwiński
W-ów ul. Warszawska 96

0601-794-466

3.

09.01 - 15.01.2012

Apteka ,,Św. Rocha" mgr farm. Aleksandra Magner
W-ów ul. Warszawska 55

062-5810-731

4.

16.01 - 22.01.2012

Apteka A.A. Lepka Bis
W-ów ul. Kopernika 4

062-7841-319

5.

23.01 - 29.01.2012

Apteka mgr farm. A. Lepka
W-ów ul. Fabryczna 4/A/3

062-7841-319

6.

30.01 - 05.02.2012

Apteka ,,Kaliska" mgr farm. A. Lepka
W-ów ul. Warszawska 41

062-5810-731

7.

06.02 - 12.02.2012

Apteka mgr farm. Litwiński
W-ów ul. Warszawska 96

0601-794-466

8.

13.02 - 19.02.2012

Apteka ,,Św. Rocha" mgr farm. Aleksandra Magner
W-ów ul. Warszawska 55

062-5810-731

9.

20.02 - 26.02.2012

Apteka A.A. Lepka Bis
W-ów ul. Kopernika 4

062-7841-319

10.

27.02 - 04.03.2012

Apteka mgr farm. A. Lepka
W-ów ul. Fabryczna 4/A/3

062-7841-319

11.

05.03 - 11.03.2012

Apteka ,,Kaliska" mgr farm. A. Lepka
W-ów ul. Warszawska 41

062-7841-319

12.

12.03 - 18.03.2012

Apteka mgr farm. Litwiński
W-ów ul. Warszawska 96

0601-794-466

13.

19.03 - 25.03.2012

Apteka ,,Św. Rocha" mgr farm. Aleksandra Magner
W-ów ul. Warszawska 55

062-5810-731

14.

26.03 - 01.04.2012

Apteka ,,Kaliska" mgr farm. A. Lepka
W-ów ul. Warszawska 41

062-7841-319

15.

02.04 - 08.04.2012

Apteka mgr farm. A. Lepka
W-ów ul. Fabryczna 4/A/3

062-7841-319

16.

09.04 -15.04.2012

Apteka A.A. Lepka Bis
W-ów ul. Kopernika 4

062-7841-319

17.

16.04 - 22.04.2012

Apteka mgr farm. Litwiński
W-ów ul. Warszawska 96

0601-794-466

18

23.04 - 29.04.2012

Apteka ,,Św. Rocha" mgr farm. Aleksandra Magner
W-ów ul. Warszawska 55

062-5810-731

19.

30.04 - 06.05.2012

Apteka mgr farm. Litwiński
W-ów ul. Warszawska 96

0601-794-466

20.

07.05 - 13.05.2012

Apteka mgr farm. A. Lepka
W-ów ul. Fabryczna 4/A/3

062-7841-319

21.

14.05 - 20.05.2012

Apteka ,,Kaliska" mgr farm. A. Lepka
W-ów ul. Warszawska 41

062-7841-319

22.

21.05 - 27.05.2012

Apteka A.A. Lepka Bis
W-ów ul. Kopernika 4

062-7841-319

23.

28.05 - 03.06.2012

Apteka ,,Św. Rocha" mgr farm. Aleksandra Magner
W-ów ul. Warszawska 55

062-5810-731

24.

04.06 - 10.06.2012

Apteka mgr farm. A. Lepka
W-ów ul. Fabryczna 4/A/3

062-7841-319

25.

11.06 - 17.06. 2012

Apteka A.A. Lepka Bis
W-ów ul. Kopernika 4

062-7841-319

26.

18.06 - 24.06.2012

Apteka ,,Kaliska" mgr farm. A. Lepka
W-ów ul. Warszawska 41

062-7841-319

27.

25.06 - 01.07.2012

Apteka mgr farm. Litwiński
W-ów ul. Warszawska 96

0601-794-466

28.

02.07 - 08.07.2012

Apteka ,,Św. Rocha" mgr farm. Aleksandra Magner
W-ów ul. Warszawska 55

062-5810-731

29.

09.07 - 15.07.2012

Apteka A.A. Lepka Bis
W-ów ul. Kopernika 4

062-7841-319

30.

16.07 - 22.07.2012

Apteka mgr farm. A. Lepka
W-ów ul. Fabryczna 4/A/3

062-7841-319

31.

23.07 - 29.07.2012

Apteka ,,Kaliska" mgr farm. A. Lepka
W-ów ul. Warszawska 41

062-7841-319

32.

30.07 - 05.08. 2012

Apteka A.A. Lepka Bis
W-ów ul. Kopernika 4

062-7841-319

33.

06.08 - 12.08.2012

Apteka ,,Św. Rocha" mgr farm. Aleksandra Magner
W-ów ul. Warszawska 55

062-5810-731

34.

13.08 - 19.08.2012

Apteka mgr farm. Litwiński
W-ów ul. Warszawska 96

0601-794-466

35.

20.08 - 26.08.2012

Apteka mgr farm. A. Lepka
W-ów ul. Fabryczna 4/A/3

062-7841-319

36.

27.08 - 02.09.2012

Apteka ,,Kaliska" mgr farm. A. Lepka
W-ów ul. Warszawska 41

062-7841-319

37.

03.09 - 09.09.2012

Apteka mgr farm. Litwiński
W-ów ul. Warszawska 96

0601-794-466

38.

10.09 - 16.09.2012

Apteka ,,Św. Rocha" mgr farm. Aleksandra Magner
W-ów ul. Warszawska 55

062-5810-731

39.

17.09 - 23.09.2012

Apteka A.A. Lepka Bis
W-ów ul. Kopernika 4

062-7841-319

40.

24.09 - 30.10.2012

Apteka mgr farm. A. Lepka
W-ów ul. Fabryczna 4/A/3

062-7841-319

41.

01.10 - 07.10.2012

Apteka ,,Kaliska" mgr farm. A. Lepka
W-ów ul. Warszawska 41

062-7841-319

42.

08.10 - 14.10.2012

Apteka mgr farm. Litwiński
W-ów ul. Warszawska 96

0601-794-466

43.

15.10 - 21.10.2012

Apteka ,,Św. Rocha" mgr farm. Aleksandra Magner
W-ów ul. Warszawska 55

062-5810-731

44.

22.10 - 28.10.2012

Apteka A.A. Lepka Bis
W-ów ul. Kopernika 4

062-7841-319

45.

29.10 - 04.11.2012

Apteka mgr farm. A. Lepka
W-ów ul. Fabryczna 4/A/3

062-7841-319

46.

05.11 - 11.11.2012

Apteka ,,Kaliska" mgr farm. A. Lepka
W-ów ul. Warszawska 41

062-7841-319

47.

12.11 - 18.11.2012

Apteka mgr farm. Litwiński
W-ów ul. Warszawska 96

0601-794-466

48.

19.11 - 25.11.2012

Apteka ,,Św. Rocha" mgr farm. Aleksandra Magner
W-ów ul. Warszawska 55

062-5810-731

49.

26.11 - 02.11.2012

Apteka A.A. Lepka Bis
W-ów ul. Kopernika 4

062-7841-319

50.

03.12 - 09.12.2012

Apteka mgr farm. A. Lepka
W-ów ul. Fabryczna 4/A/3

062-7841-319

51.

10.12 - 16.12.2012

Apteka ,,Św. Rocha" mgr farm. Aleksandra Magner
W-ów ul. Warszawska 55

062-5810-731

52.

17.12 - 23.12.2012

Apteka mgr farm. Litwiński
W-ów ul. Warszawska 96

0601-794-466

53.

24.12 - 30.12.2012

Apteka ,,Kaliska" mgr farm. A. Lepka
W-ów ul. Warszawska 41

062-7841-319

54.

31.12 - 06.01.2013

Apteka mgr farm. A. Lepka
W-ów ul. Fabryczna 4/A/3

062-7841-319

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »