| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/321/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 21 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/172/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 678, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 16 ust. 1 i ust. 4, ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13), art. 22 ust. pkt 4 i art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 125 poz. 874; zm.: z 2007 r. Nr 176, poz. 1238; Nr 192, poz. 1381; Nr 99, poz. 661, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720, Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 43, poz. 246, Nr 164, poz. 1107, Nr 225, poz. 1466, Nr 247, poz. 1652, Nr 429, poz. 1656, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 48, poz. 247, Nr 106, poz. 622, Nr 159, poz. 945, Nr 168, poz. 1005) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/172/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

" § 1. Wykaz przystanków komunikacyjnych, usytuowanych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, stanowiących własność lub zarządzanych przez Miasto Piotrków Trybunalski, udostępnianych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego wykonujących przewóz osób w komunikacji miejskiej i przewoźników wykonujących przewóz osób w komunikacji miejskiej oraz dla przewoźników wykonujących regularne specjalne przewozy osób, zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. " ;

2) tytuł Załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie:

" Wykaz przystanków komunikacyjnych usytuowanych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, stanowiących własność lub zarządzanych przez Miasto Piotrków Trybunalski, udostępnianych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego wykonujących przewóz osób w komunikacji miejskiej i przewoźników wykonujących przewóz osób w komunikacji miejskiej oraz dla przewoźników wykonujących regularne specjalne przewozy osób. " .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Pan Marian Błaszczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »