| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/79/2011 Rady Gminy Mniszków

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Mniszków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz.1206) Rada Gminy Mniszków uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez punkty przedszkolne utworzone przy szkołach podstawowych i oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mniszków, w zakresie nauczania, wychowania i opieki realizowane będą bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. Świadczenia punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie są odpłatne i obejmują w szczególności:

1) realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie:

a) fachowej opieki pedagogicznej,

b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,

c) rozwijania zdolności twórczych,

d) wspieranie indywidualnych zainteresowań dzieci;

2) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka;

3) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka;

4) pracę indywidualną z dzieckiem, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

§ 3. Za każdą godzinę pobytu dziecka powyżej pięciu godzin dziennie ustala się opłatę w wysokości 0,10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).

§ 4. Opłata, o której mowa w § 3, nie obejmuje zajęć dodatkowych organizowanych na zlecenie rodziców (prawnych opiekunów).

§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr XI/52/2011 Rady Gminy Mniszków z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Mniszków.


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mniszków.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mniszków

Sławomir Pawłowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »