| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/137/12 Rady Gminy Zgierz

z dnia 19 stycznia 2012r.

zmieniająca Uchwałę Nr XV/127/11 Rady Gminy Zgierz z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) w związku z art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) oraz art. 6 ust 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) Rada Gminy Zgierz

uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia Uchwałę Nr XV/127/11 Rady Gminy Zgierz z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w następujący sposób:

1) W załączniku Nr 1 deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1:

a) Zmienia się zapis dotyczący terminu składania deklaracji i otrzymuje on następujące brzmienie:

" Termin składania: Do 31 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku., " ,

b) W części D.2 Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części punkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

" 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m.; " ;

2) W załączniku nr 4 informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego INRL-1:

a) W części I. Podatek od nieruchomości

- w dziale D.1 Powierzchnia gruntów skreśla się punkt 4.

- w dziale D.2 Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części wykreśla się w całości punkt 4 a punkty 5, 6 i 7 otrzymują numerację odpowiednio 4, 5 i 6, przy czym punkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

" 6. letniskowych lub użytkowanych na te cele ogółem w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m.. " ,

b) W części III Podatek leśny punkt I. Powierzchnia lasu podpunkt a otrzymuje następujące brzmienie:

a) lasy z drzewostanem do 40 lat."

§ 2. Ujednolicony Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ujednolicony Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego INRL-1, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz


Mirosław Burzyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/137/12
Rady Gminy Zgierz
z dnia 19 stycznia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/137/12
Rady Gminy Zgierz
z dnia 19 stycznia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »