| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Burmistrza Rzgowa; Prezydenta Miasta Łodzi

z dnia 23 grudnia 2011r.

do Porozumienia Międzygminnego w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej z dnia 29 grudnia 2010 r

zawartego pomiędzy:

Gminą Miastem Łódź reprezentowaną przez:
Hannę Zdanowską - Prezydenta Miasta Łodzi
a
Gminą Miastem Rzgów reprezentowaną przez:
Jana Mielczarka - Burmistrza Rzgowa ,

zwanymi dalej Uczestnikami porozumienia.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz uchwał: Nr XLVII/439/92 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 1992 r. i Nr XLIX/369/2009 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 grudnia 2009 r.

§ 1. Uczestnicy porozumienia postanawiają, że w Porozumieniu Międzygminnym w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej z dnia 29 grudnia 2010 r., § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 8.1. Porozumienie zawiera się na czas określony, tj. od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.".

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

§ 3. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Prezydent Miasta Łodzi


Hanna Zdanowska


Burmistrz Rzgowa


Jan Mielczarek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Resiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »