| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Łodzi; Wójta Gminy Andrespol

z dnia 23 grudnia 2011r.

do Porozumienia Międzygminnego w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej z dnia 30 grudnia 2010 r

zawarty pomiędzy:

Gminą Miastem Łódź
reprezentowaną przez: Hannę Zdanowską - Prezydenta Miasta Łodzi
a
Gminą Andrespol
reprezentowaną przez: Dariusza Kubusa - Wójta Gminy Andrespol

zwanych dalej Uczestnikami porozumienia.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz uchwał: Nr XLVII/439/92 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 1992 r. i Nr III/26/2010 Rady Gminy Andrespol z dnia 29 grudnia 2010 r. zmienionej uchwałą Nr IV/27/11 z dnia 18 lutego 2011 r.

§ 1. Uczestnicy porozumienia wprowadzają do Porozumienia Międzygminnego w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej z dnia 30 grudnia 2010 r. następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przedmiotem porozumienia jest świadczenie Usługi przewozu osób i rzeczy liniami autobusowymi lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi nr 82, 92 i N1 wydłużonymi w obszar Gminy Andrespol, tj. na odcinku:

Linia 82

Od przystanku Rokicińska - Gwarna w Łodzi do przystanku Ludwików - pętla

Od przystanku Ludwików - pętla do przystanku Rokicińska - Gwarna w Łodzi

Linia 92

Od przystanku Kolumny 662 do przystanku Tuszyńska - Sawickiej w Stróży

Od przystanku Tuszyńska - Sawickiej w Stróży do przystanku Kolumny 662

Linia N1

Od przystanku Rokicińska 427/482 do przystanku Andrespol

Od przystanku Andrespol do przystanku Rokicińska 427/482

zwanymi dalej Usługami.";

2) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Za każdy kilometr przebiegu linii autobusowej na odcinku objętym porozumieniem Uczestnik porozumienia płacić będzie cenę wozokilometra dla właściwego rodzaju taboru określonego w umowie z przewoźnikiem realizującym usługi przewozowe na przedmiotowej linii w następujących proporcjach:

1) Gmina Miasto Łódź - 45% kosztów całkowitych funkcjonowania linii na odcinkach objętych niniejszym porozumieniem;

2) Gmina Andrespol - 55% kosztów całkowitych funkcjonowania linii na odcinkach objętych niniejszym porozumieniem.";

3) Załącznik Nr 1 do niniejszego aneksu staje się załącznikiem Nr 1 do porozumienia.

4) Załącznik Nr 2 do niniejszego aneksu staje się załącznikiem Nr 2 do porozumienia.

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

§ 3. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Prezydent Miasta Łodzi


Hanna Zdanowska


Wójt Gminy Andrespol


Dariusz Kubus


Załącznik Nr 1 do Aneksu Nr 3
z dnia 23 grudnia 2011 r.

Przebieg i długość tras linii 82, 92 i N1.

1. PRZEBIEG TRASY OBJĘTEJ POROZUMIENIEM:

Linia 82
Od przystanku Rokicińska/Gwarna - do przystanku Ludwików - pętla
Od przystanku Ludwików - pętla - do przystanku Rokicińska/Gwarna

Linia 92
Od przystanku Kolumny 662 do przystanku Stróża/Hanki Sawickiej
Od przystanku Stróża/Hanki Sawickiej do przystanku Kolumny 662

Linia N1
Od przystanku Rokicińska 427/482 do przystanku Andrespol
Od przystanku Andrespol do przystanku Rokicińska 427/482

2. DŁUGOŚĆ TRAS OBJĘTYCH POROZUMIENIEM:

Linia 82
Rokicińska/Gwarna - Ludwików - pętla.................................................... 6,255 km
Ludwików - pętla - Rokicińska/Gwarna.................................................... 6,155 km

Linia 92
Kolumny 662 - Stróża/Sawickiej.............................................................. 0,60 km
Stróża/Sawickiej - Kolumny 662.............................................................. 0,70 km

Linia N1
Rokicińska 427/482 - Andrespol.............................................................. 1,04 km
Andrespol - Rokicińska 427/482.............................................................. 0,87 km


Załącznik Nr 2 do Aneksu Nr 3
z dnia 23 grudnia 2011 r.

Rozkłady jazdy linii nr 82. 92 i N1, obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »