| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/75/2011 Rady Gminy Pęczniew

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pęczniew

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. 2001r., Nr 142, poz. 1591 zmiany: Dz.U z 2002r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; Dz.U. z 2004r., Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; Dz.U. z 2005r., Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; Dz.U. z 2006r., Nr 17, poz.128, Nr 175, poz.1457,Nr 181, poz.1337; Dz.U. z 2007r., Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; Dz.U. z 2008r., Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458) oraz art. 21 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r., o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmin i o zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz.U. z 2005r., Nr 31 poz.266 zmiany: Dz.U. z 2005r., Nr 69, poz. 626; Dz.U. z 2007r., Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2010r., Nr 3, poz. 13 )

Rada Gminy Pęczniew uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXII/133/2009 Rady Gminy Pęczniew z dnia 20 kwietnia 2009r w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pęczniew § 2 ust 2 otrzymuje brzmienie:

" § 2. 2. Przez niskie dochody należy rozumieć:

a) dla osób ubiegających się o oddanie lokali w najem, średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza:

-200% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym

-150% najniższej emerytury w gospodarstwie domowym wieloosobowym

b)dla osób ubiegających się o oddanie w najem lokalu socjalnego średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza:

-125% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym

-100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Pęczniew


Jerzy Zych

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »