| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr 1/2011 Burmistrza Zelowa; Wójta Gminy Bełchatów

z dnia 1 grudnia 2011r.

w sprawie powierzenia Gminie Zelów zadań z zakresu oświaty polegających na umożliwieniu realizacji obowiązku szkolnego uczniów z terenu Gminy Bełchatów - rocznik 1996 i 1997 w gimnazjach prowadzonych przez Gminę Zelów w okresie od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2013 r

Zawarte w dniu 1 grudnia 2011 roku pomiędzy Gminą Bełchatów, z siedzibą w Bełchatowie ul. Kościuszki 13, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Bełchatów - Kamila Ładziaka a Gminą Zelów, z siedzibą w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, reprezentowaną przez: Burmistrza - Urszulę Świerczyńską.

Na podstawie art. 10 ust.1, art. 18 ust.2 pkt.12, art.74 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XV/127/2011 Rady Gminy Bełchatów z dnia 4 listopada 2011 roku i Uchwały Nr XX/143/2011 Rady Gminy Zelów z dnia 30 listopada 2011 roku, zawiera się porozumienie następującej treści:

§ 1. Gmina Bełchatów przekazuje, a Gmina Zelów przejmuje realizację zadania publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Bełchatów w publicznych gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zelów.

§ 2. Zapewnienie bezpłatnego transportu uczniów z terenu Gminy Bełchatów do publicznych Gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zelów należy do obowiązków Gminy Bełchatów.

§ 3. Porozumienie niniejsze dotyczy roku szkolnego 2011/2012 oraz 2012/2013 i może być rozwiązane za 6 miesięcznym wypowiedzeniem przez każdą ze stron.

§ 4. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5. Porozumienie sporządzone zostało w 6 jednobrzmiących egzemplarzach, po trzy dla każdej ze stron.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Burmistrz Zelowa


Urszula Świerczyńska

Wójt Gminy Bełchatów


Kamil Ładziak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Resiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »