| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Skierniewice; Starosty Skierniewickiego

z dnia 23 stycznia 2012r.

z działalności komisji bezpieczeństwa i porządku funkcjonującej przy Prezydencie Miasta Skierniewice i Staroście Skierniewickim za 2011 rok

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok.

Zgodnie z art. 38a ust. 3 w/w ustawy Prezydent Miasta Skierniewice ze Starostą Skierniewickim utworzyli w drodze porozumienia wspólną Komisję Bezpieczeństwa i Porządku dla m. Skierniewice i Powiatu Skierniewickiego. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została utworzona w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

W 2011 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku obradowała w składzie ustalonym w Zarządzeniu Nr 28/2010 Starosty Skierniewickiego z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2011 - 2013. Komisja obradowała w składzie:

1) Pan Mirosław Belina - współprzewodniczący Komisji

2) Pan Bogdan Okrasso - delegowany przez Radę Powiatu w Skierniewicach

3) Pan Tadeusz Grotkowski - delegowany przez Radę Powiatu w Skierniewicach

4) Pan Andrzej Szukstul - powołany przez Starostę Skierniewickiego

5) Pan Marcin Szymański - powołany przez Starostę Skierniewickiego

6) Pan Tomasz Rochmiński - delegowany przez Komendanta Miejskiego Policji w Skierniewicach

7) Pan Sławomir Kamiński - delegowany przez Komendanta Miejskiego Policji w Skierniewicach

a ponadto do udziału w pracach Komisji z głosem doradczym Starosta powołał Pana Dariusza Rosińskiego - Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach i Pana Ryszarda Pawlewicza - Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach.

Z ramienia Prezydenta Miasta Skierniewice - Pana Leszka Trębskiego - współprzewodniczącego Komisji skład Komisji został poszerzony o następujące osoby:

1. Pana Andrzeja Malkę - delegowanego przez Radę Miasta

2. Panią Violettę Felczak - delegowaną przez Radę Miasta

3. Panią Iwonę Górniak - powołaną przez Prezydenta Miasta Skierniewice

4. Pana Stanisława Lipca - powołanego przez Prezydenta Miasta Skierniewice

5. Pana Mieczysława Zarębskiego - powołanego przez Prezydenta Miasta Skierniewice.

Ponadto Prezydent Miasta powołał z głosem doradczym Pana Stanisława Krawczyka - Komendanta Straży Miejskiej w Skierniewicach.

W pracach Komisji uczestniczył prokurator Prokuratury Rejonowej wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Skierniewicach - Pani Lidia Zarzycka - Rzepka.

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła trzy posiedzenia w dniach: 30.03.2011 r., 29.06.2011 r. i 13.12.2011 r. Posiedzenia dotyczyły spraw związanych z realizacją zadań objętych Powiatowym Programem Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2008-2015.

Na posiedzeniach Komisji omawiano następujące zagadnienia:

- ocena bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w 2011 r.,

- informacja dotycząca patroli ponadnormatywnych Policji w 2010 r.,

- udzielenie absolutorium służbom i inspekcjom za 2010 r.,

- przygotowania do bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji,

- informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o aktualnej sytuacji pożarowej,

- przygotowanie miasta i powiatu do bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w 2012 r.,

- zaopiniowanie projektów budżetów miasta i powiatu w zakresie planowanych wydatków na bezpieczeństwo i porządek w 2012 r.

W toku dyskusji nad omawianymi tematami poruszono szereg problemów istotnych dla bezpieczeństwa i porządku. Na bieżąco realizowano ogólnopolskie programy działań profilaktycznych takie jak:

- Bezpieczne Ferie,

- Bezpieczne Wakacje.

Istotną wagę poświęcono zagadnieniom dotyczącym niżej wymienionym obszarom problemowym:

- bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- kontroli dzikich lodowisk,

- kontroli miejsc zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży,

- kontroli kąpielisk,

- kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, papierosów osobom nieletnim,

- ujawnianiu i kontroli miejsc dystrybucji substancji psychotropowych,

- prowadzeniu rozpoznania i analizy przypadków żebractwa wśród dzieci i młodzieży.

W podejmowaniu w/w czynności Komenda Miejska Policji współpracowała ze Strażą Miejską i Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej. W organizację wypoczynku dzieci i młodzieży włączały się również służby Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, wszystkie spółki miejskie. W mieście na bieżąco organizowano przez Młodzieżowe Centrum Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną, Biuro Wystaw Artystycznych imprezy rozrywkowe dla dzieci i młodzieży. Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, gminy powiatu skierniewickiego również w miarę swoich możliwości włączyły się w organizację różnych imprez dla dzieci i młodzieży.

Po uwzględnieniu rekomendacji zespołu koordynacyjnego program "Razem bezpieczniej", Wojewoda Łódzki przyznał dotację celową w wysokości 75.000 zł na zrealizowanie przez powiat skierniewicki zadania pn. "Sieć Bezpieczeństwa", w obszarze - bezpieczeństwo w szkole, polegającego na upowszechnieniu w szkołach programów profilaktycznych ukierunkowanych na wyeliminowanie agresji i przemocy wśród młodzieży. Projekt realizowany był w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu skierniewickiego.

Oceniając stan bezpieczeństwa obywateli w poszczególnych jego obszarach należy uznać, że jest on na dobrym poziomie i ulega on ciągłej poprawie, ale nadal wymaga dalszego doskonalenia i kontynuacji. Wzajemne stosunki pomiędzy Komisją - samorządem - Policją - Strażą Pożarną, Strażą Miejską i innymi służbami oraz inspekcjami układają się dobrze. Istnieje wzajemne zrozumienie i poszanowanie oraz odpowiedzialność za wykonywane obowiązki. Służby i inspekcje uzyskały absolutorium za uzyskane efekty pracy w 2010 roku.

Starosta Skierniewicki


Mirosław Belina


Prezydent Miasta Skiderniewice


Leszek Trębski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »