| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/92/2011 Rady Gminy Inowłódz

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) w związku z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380; z 2010 r. Nr 57 poz. 353) Rada Gminy Inowłódz uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział:

1) w działaniu ratowniczym w wysokości 15 zł. za każdą godzinę udziału;

2) w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę w wysokości 6 zł. za każdą godzinę udziału.

§ 2. Środki na wydatki przewidziane w § 1 będą pokrywane z budżetu Gminy Inowłódz.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Inowłódz Nr XXII/120/2008 z dnia 9 października 2008 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz


mgr inż Marek Leszczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »