| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Miasta Łowicza; Wójta Gminy Chąśno

z dnia 30 stycznia 2012r.

do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 5 stycznia 2012 roku w sprawie współdziałania Gminy Miasto Łowicz z Gminą Chąśno w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Chąśno

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/33/2006 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie współdziałania Gminy Miasta Łowicz z Gminą Chąśno w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Chąśno i Uchwały Nr IV/13/06 Rady Gminy w Chąśnie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie współdziałania Gminy Chąśno z Gminą Miasta Łowicz w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Chąśno w zawartym w dniu 5 stycznia 2012 roku Porozumieniu Międzygminnym, pomiędzy: Gminą Miasto Łowicz z siedzibą w Łowiczu ul. Stary Rynek 1 (NIP: 834-00-06-833) reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta Łowicza - Krzysztofa Jana Kalińskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Arkadiusza Podsędka, zwaną dalej "Miastem", a Gminą Chąśno z siedzibą w Chąśnie (NIP: 834-10-17-655) reprezentowaną przez: Wójta Gminy Chąśno - Dariusza Reczulskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Alicji Klimkiewicz, zwana dalej "Gminą". Wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 3 ustęp 3 otrzymuje brzmienie: "3. Kwota dotacji celowej w wysokości określonej w ust.1 zostanie przekazana jednorazowo przez Gminę na rachunek bankowy Miasta: Kredyt Bank Nr 89 1500 1689 1216 8005 0166 0000, w terminie do 29 lutego 2012 r."

§ 2. Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks do Porozumienia wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 4. Aneks do Porozumienia został spisany w sześciu egzemplarzach po 3 dla każdej ze stron.

Wójt Gminy Chąśno


Dariusz Reczulski

Burmistrz Miasta Łowicza


Krzysztof Jan Kaliński

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

iBHP Sp. z o.o.

ekspert z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »