| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/136/12 Rady Gminy Lutomiersk

z dnia 30 stycznia 2012r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Lutomiersk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,Nr 21, poz.113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 12 ust. 2 ustawyz dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238; z 2008 r. Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175; z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 120 poz. 690, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654), Rada Gminy Lutomiersk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane:
1) w odległości mniejszej niż 30 m, mierzonej w linii prostej od granicy nieruchomości na której znajdują się przedszkola i szkoły do ogólnodostępnego wejścia do punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych;

2) na terenie nieruchomości zabudowanej obiektem kultu religijnego.

2. zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, określonych
w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu nie dotyczą wydawania jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie art. 18 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 2. 1. Dopuszcza się funkcjonowanie tzw. "ogródków piwnych (gastronomicznych)", prowadzonych na podstawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, udzielonego przedsiębiorcy prowadzącego punkt sprzedaży gastronomicznej, do którego bezpośrednio przylega taki ogródek i stanowi jego integralną część.

2. "Ogródki piwne (gastronomiczne)" działające samodzielnie lub w oddaleniu od punktów sprzedaży gastronomicznej są traktowane jako osobne punkty sprzedaży działające na podstawie odrębnych zezwoleń."

§ 3. Tracą moc uchwały:

1) Nr XVI/129/2004 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Lutomiersk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;

2) Nr XXXI/210/08 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/129/2004 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Lutomiersk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiegoi wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk


Tadeusz Rychlik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »