| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/208/12 Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie likwidacji Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Zgierzu

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 8 lit. i oraz pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 59 ust. 1
i ust. 5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208,
poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Po uzyskaniu opinii Łódzkiego Kuratora Oświaty, z dniem 31 sierpnia 2012 r. likwiduje się Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Zgierzu z siedzibą przy ul. Parzęczewskiej 46, zwany dalej "Ośrodkiem".

§ 2. Wychowankowie Ośrodka z dniem 1 września 2012 r. staną się wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 46.

§ 3. 1. Mienie znajdujące się w użytkowaniu Ośrodka z dniem 1 września 2012 r. przejmie Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zgierzu.

2. Należności i zobowiązania Ośrodka przejmuje Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

§ 4. Zobowiązuje się dyrektora Ośrodka i dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zgierzu do uregulowania w porozumieniu spraw organizacyjnych i kadrowych związanych z likwidacją Ośrodka.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Zgierskiego oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Zgierskiego


Józef Dziemdziela

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »