| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/192/12 Rady Powiatu Łaskiego

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie zasad używania herbu i flagi Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z § 7 Statutu Powiatu Łaskiego stanowiącym załącznik do Uchwały nr VI/39/03 Rady Powiatu w Łasku z dnia 25 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. nr 135, poz. 1314, z 2006 r. nr 424 poz. 3698, z 2009 r. nr 213 poz. 1891, z 2011 r. nr 37 poz. 335, Nr 115 poz. 999) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Herb Powiatu Łaskiego, zwany dalej "herbem" oraz flaga Powiatu Łaskiego, zwana dalej "flagą" mogą być używane i wykorzystywane w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą dla insygniów władzy, nie godzący w dobre obyczaje i interes Powiatu Łaskiego.

2. Herb i flaga mogą być wykorzystywane i używane tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych z wzorami określonymi w Statucie Powiatu Łaskiego.

§ 2. 1. Prawo używania herbu i flagi przysługuje organom powiatu, jednostkom powiatowej administracji zespolonej oraz organom gmin Powiatu Łaskiego.

2. Jednostki wymienione w ust.1 mogą umieszczać herb na wydawanych materiałach promocyjnych i informacyjnych, blankietach pism firmowych oraz na tablicach z nazwą jednostki.

3. Herb umieszcza się miejscach, w których umieszczenie herbu nie narusza jego powagi i znaczenia, w szczególności na budynkach, w pomieszczeniach urzędowych oraz salach posiedzeń należących do organów powiatu, jednostek powiatowej administracji zespolonej oraz organów gmin Powiatu Łaskiego.

4. W pomieszczeniach urzędowych herb umieszcza się obok godła państwowego.

5. Flaga może być umieszczana na budynkach i obiektach należących do organów powiatu, jednostek powiatowej administracji zespolonej oraz organów gmin Powiatu Łaskiego , a także w innych godnych miejscach przy okazji świąt i rocznic państwowych, rocznic upamiętniających istotne wydarzenia w dziejach Powiatu Łaskiego, innych wydarzeń o szczególnym znaczeniu lokalnym.

§ 3. 1. Wizerunek herbu oraz flaga mogą być używane przez inne podmioty, niż określone w § 2 ust. 1, w szczególności prowadzące działalność gospodarczą lub społeczną leżącą w interesie powiatu i jego mieszkańców albo wiążącą się z historią lub promocją powiatu pod warunkiem uzyskania zgody Zarządu Powiatu Łaskiego z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Pisemny wniosek o uzyskanie zgody, o której mowa w ust. 1 składany w Starostwie Powiatowym w Łasku powinien zawierać:

1) nazwę i adres podmiotu ubiegającego się o zgodę;

2) podstawę prawną działania podmiotu;

3) rodzaj zakres działalności podmiotu;

4) uzasadnienie celu użycia herbu lub flagi;

5) okres używania herbu lub flagi.

3. Zasady i warunki używania tych symboli określa pisemna umowa.

4. Zgody na używanie herbu oraz flagi nie wymagają podmioty podczas realizacji zadań, które uzyskały patronat organów powiatu lub dofinansowanie z budżetu powiatu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego


Andrzej Banaszczyk

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Konik

Współwłaściciel Recrutamos, Konsultant projektów Direct Search/Executive Search

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »