| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/129/2012 Rady Gminy Kiełczygłów

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Kiełczygłów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116, poz. 1203, Nr167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441,Nr 175, poz. 1457, z2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr180, poz. 1111, Nr223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i146, Nr 40, poz. 230,Nr 106, poz. 675, z2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679,Nr 134, poz. 777, Nr149, poz. 887, Nr 217,poz. 1281, z 2012 r.poz. 567) oraz art. 7 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323 z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321, z 2012 r. poz. 472, 965. Dz.U. z 2011r. Nr 5 poz.13, Nr 159, poz. 945, z 2012r. poz. 472)

Rada Gminy uchwala , co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi wymienione w zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przebieg dróg gminych zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Danuta Nowak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/129/2012
Rady Gminy Kiełczygłów
z dnia 26 września 2012 r.

Zestawienie dróg zaliczanych do kategorii dróg gminnych Gminy Kiełczygłów

Nr ewid. drogi

Przebieg drogi / ulicy (początek, przez, koniec)

G000001

Kiełczygłówek - Kuszyna - Kuźnica

G000002

Lipie - Beresie Duże - Delfina

G000003

Zalasy - Pierzyny Duże - Kiełczygłówek

G000004

Huta - Dryganek Duży - Kule - Otok

G000005

Glina Duża - Dryganek - Glina Mała - Brutus

G000006

Dryganek Duży - Osina Duża

G000007

Obrów - Sówki

G000008

Rząśnia - Brutus - Marcelin

G000009

Kiełczygłów - Kolonia Kiełczygłów

G000010

Kiełczygłów Okupniki - Skoczylasy - Peciaki

G000011

Podrwinów - Tuchań - Chorzew - Kolonia Chorzew

G000012

Kolonia Chorzew

G000013

Chorzew - Młynki


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/129/2012
Rady Gminy Kiełczygłów
z dnia 26 września 2012 r.

PRZEBIEG DRÓG

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

Ekspert w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »