| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/162/12 Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla nauczycieli pedagogów, logopedów zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobryszyce

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. Nr 96, poz.567 ) oraz art.42 ust.7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( t.j.: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.1218, Nr 220, poz.1600; z 2007 r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 228, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz.458, Nr 67, poz.572, Nr 97, poz.800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz.1706; z 2011 r. Nr 149, poz. 887) Rada Gminy w Dobryszycach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dla nauczycieli pedagogów, logopedów zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobryszyce obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć w wymiarze 30 godzin.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobryszyce.

§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr XXV/139/12 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla nauczycieli pedagogów, logopedów zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobryszyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Dobryszycach


Grzegorz Zasempa

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »