| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/163/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz., 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) i art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) uchwala się, co następuje:

§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości - "Dane o nieruchomościach" (ZN-1/A) stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości - "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości" (ZN-1/B) stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - "Dane o nieruchomościach rolnych" (ZR-1/A) stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - "Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym" (ZR-1/B) stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;

3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - "Dane o nieruchomościach leśnych" (ZL-1/A) stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej uchwały;

4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym" (ZL-1/B) stanowiący załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/11/06 Rady Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2006 r. Nr 432, poz. 3833) zmieniona uchwałą Nr XIII/74/2007 Rady Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2007 r. Nr 379, poz. 3628).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Nowe Ostrowy


Mirosław Dębicki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/163/12
Rady Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 29 listopada 2012 r.

Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/163/12
Rady Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 29 listopada 2012 r.

Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/163/12
Rady Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 29 listopada 2012 r.

Wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości - "Dane o nieruchomościach" (ZN-1/A)

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/163/12
Rady Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 29 listopada 2012 r.

Wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości - "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości" (ZN-1/B)

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/163/12
Rady Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 29 listopada 2012 r.

Wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/163/12
Rady Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 29 listopada 2012 r.

Wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/163/12
Rady Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 29 listopada 2012 r.

Wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - "Dane o nieruchomościach rolnych" (ZR-1/A)

infoRgrafika


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/163/12
Rady Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 29 listopada 2012 r.

Wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - "Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym" (ZR-1/B)

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/163/12
Rady Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 29 listopada 2012 r.

Wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1)

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXV/163/12
Rady Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 29 listopada 2012 r.

Wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1)

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXV/163/12
Rady Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 29 listopada 2012 r.

Wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - "Dane o nieruchomościach leśnych" (ZL-1/A)

infoRgrafika


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXV/163/12
Rady Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 29 listopada 2012 r.

Wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym" (ZL-1/B)

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Igor Klimkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »