| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/495/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania spraw z zakresu: gospodarowania odpadami komunalnymi, organizatora publicznego transportu zbiorowego, przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567); art. 6 ust.7, art.6d, art. 6m, art. 6o, art. 6p ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391); art. 18 ust.1 lit. b, lit. d1ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874; zm.: Dz. U. z 2007 r. Nr 99 poz. 661, Nr 176 poz. 1238, Nr 192 poz. 1381; z 2008 r. Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505, Nr 234 poz. 1574; z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 31 poz. 206, Nr 86 poz. 720, Nr 98 poz. 817; z 2010 r. Nr 43 poz. 246, Nr 164 poz. 1107, Nr 225 poz. 1466, Nr 247 poz. 1652, Nr 249 poz. 1656; z 2011 r. Nr 5 poz. 13, Nr 48 poz. 247, Nr 106 poz. 622, Nr 134 poz. 780, Nr 159 poz. 945, Nr 168 poz. 1005, Nr 227 poz. 1367, Nr 244 poz. 1454; z 2012 r. poz. 661); art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13; zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 228 poz. 1368) uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim do prowadzenia wszystkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego a wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych.

§ 2. Upoważnia się Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim do prowadzenia wszystkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego a wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w tym do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych.

§ 3. Upoważnia się Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim do prowadzenia wszystkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego jako wykonującego zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego a wynikających z przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 4. Tracą moc:

1) Uchwała Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr VII/100/2007 z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania spraw dotyczących wykonywania przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

2) Uchwała Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr IX/171/11 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania spraw z zakresu zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta


Marian Błaszczyński

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Ostrowska

ekspert Instytutu Rozwoju Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »