| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/495/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania spraw z zakresu: gospodarowania odpadami komunalnymi, organizatora publicznego transportu zbiorowego, przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567); art. 6 ust.7, art.6d, art. 6m, art. 6o, art. 6p ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391); art. 18 ust.1 lit. b, lit. d1ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874; zm.: Dz. U. z 2007 r. Nr 99 poz. 661, Nr 176 poz. 1238, Nr 192 poz. 1381; z 2008 r. Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505, Nr 234 poz. 1574; z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 31 poz. 206, Nr 86 poz. 720, Nr 98 poz. 817; z 2010 r. Nr 43 poz. 246, Nr 164 poz. 1107, Nr 225 poz. 1466, Nr 247 poz. 1652, Nr 249 poz. 1656; z 2011 r. Nr 5 poz. 13, Nr 48 poz. 247, Nr 106 poz. 622, Nr 134 poz. 780, Nr 159 poz. 945, Nr 168 poz. 1005, Nr 227 poz. 1367, Nr 244 poz. 1454; z 2012 r. poz. 661); art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13; zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 228 poz. 1368) uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim do prowadzenia wszystkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego a wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych.

§ 2. Upoważnia się Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim do prowadzenia wszystkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego a wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w tym do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych.

§ 3. Upoważnia się Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim do prowadzenia wszystkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego jako wykonującego zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego a wynikających z przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 4. Tracą moc:

1) Uchwała Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr VII/100/2007 z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania spraw dotyczących wykonywania przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

2) Uchwała Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr IX/171/11 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania spraw z zakresu zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta


Marian Błaszczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kubarski

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »